Dorpencoördinatoren De Fryske Marren goed gewaardeerd (1)

DFM - Met de aanstelling van dorpencoördinatoren per 1 januari 2013 heeft gemeente De Fryske Marren de eerste stappen gezet in de uitvoering van het dorpen-, stads- en wijkenbeleid. Inmiddels is het drie jaar later en is een geschikt moment aangebroken om het beleid te evalueren.

De evaluatie laat zien dat de uitvoering goed op de rails staat en dat men tevreden is over de werkwijze met de dorpencoördinatoren. Het beleid hoeft niet gewijzigd te worden, maar het is wel zaak de huidige werkwijze te continueren en daar waar mogelijk verder te ontwikkelen en te verbeteren. In de toekomst wil de gemeente de scope graag verbreden naar andere (vrijwilligers)organisaties en wil ze zich meer richten op de sociale leefbaarheid. Ook is er aandacht voor de inzet van vrijwilligers en het faciliteren van uitwisseling. Dorpencoördinatoren belangrijke schakel tussen dorp en gemeente De dorpencoördinatoren zijn de ogen en oren van de gemeente, maar tegelijkertijd ook van het dorp. Ze vormen dé schakel tussen de gemeente en het dorp, vertegenwoordigd in het bestuur van Plaatselijk Belang en het dorpshuis. Een belangrijk doel van het dorpen, stads- en wijkenbeleid is om inwoners steeds meer te betrekken bij de totstandkoming van beleid (interactieve beleidsvorming). Door de inzet van de dorpencoördinatoren zijn de lijnen naar de inwoners korter en ontstaan er kansen. De contacten met de dorpencoördinatoren, worden door de besturen van Plaatselijk Belang en het dorpshuis vooral positief gewaardeerd. Het informeren over gemeentelijke ontwikkelingen, beleid en projecten verloopt naar tevredenheid. Ook over het faciliteren en informeren van en over dorpsinitiatieven zijn de besturen van dorpshuizen en Plaatselijke Belangen tevreden.