Dorpencoördinatoren De Fryske Marren goed gewaardeerd (2)

DFM - Met de aanstelling van dorpencoördinatoren per 1 januari 2013 heeft gemeente De Fryske Marren de eerste stappen gezet in de uitvoering van het dorpen-, stads- en wijkenbeleid. Inmiddels is het drie jaar later en is een geschikt moment aangebroken om het beleid te evalueren.

In het dorpen-, stads- en wijkenbeleid staat het thema leefbaarheid centraal. Bij leefbaarheid onderscheidt gemeente De Fryske Marren fysieke, sociale en economische aspecten. Uit de evaluatie is gebleken dat name de fysieke leefbaarheid de meeste aandacht krijgt. De behoefte aan sociale leefbaarheid wordt door Plaatselijke Belangen en dorpshuisbesturen minder onderkend. Oog hebben voor de kwetsbaren en actief inzetten voor de gemeenschap is voor de gemeente een belangrijk aandachtspunt. De Fryske Marren wil daarom graag een bijdrage leveren aan inwonersinitiatieven. Scoop verbreden naar andere organisaties Uit de evaluatie blijkt dat de aandacht van de dorpencoördinatoren zich vooral richt op de besturen van Plaatselijke Belangen en dorpshuizen. Er zijn korte en bestendige lijnen ontstaan en het contact verloopt goed. Binnen de dorpen, stad en wijken spelen echter ook andere organisaties een belangrijke rol. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kerken, ouderenorganisaties, sport- en muziekverenigingen, jeugdclubs en huurdersverenigingen. De gemeente wil de inzet van de dorpencoördinatoren graag verbreden naar deze vrijwilligersorganisaties. Daarbij wordt ook de samenwerking gezocht met de buurt- en cultuurcoaches. Faciliteren uitwisseling en aandacht voor vrijwilligers Er gebeurt veel in de dorpen, stad en wijken en dat wil de gemeente nog beter uitdragen. De gemeente wil graag een jaarlijkse ontmoetingsdag organiseren waar deelnemers elkaar leren kennen en initiatieven uitwisselen. Dit naar voorbeeld van de Groninger plattelands dag en krimpcafé bijeenkomsten. Tenslotte moet er blijvend aandacht zijn voor de inzet en de werkbelasting van vrijwilligers.