Subsidie compenseert kosten opruimen drugsafval

FRYSLAN - Landeigenaren, gemeenten en terreinbeheerders kunnen dit jaar subsidie krijgen voor de kosten die zij gemaakt hebben om gedumpt drugsafval op te ruimen.

Daarvoor is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Regelmatig treffen gemeenten en grondeigenaren drugsafval aan in natuur- en agrarische gebieden of zelfs in dorpen en steden. Zij dragen meestal de kosten om dat op te ruimen. Het Rijk stelt nu één miljoen euro beschikbaar om die lasten te verlichten. Dat wordt verdeeld over alle provincies. De illegale dump van drugsafval kost de samenleving niet alleen veel geld. Het is ook gevaarlijk. Het afval dat bij de productie van synthetische stoffen overblijft, bevat zeer gevaarlijke stoffen. Die schaden de gezondheid en brengen ons leefmilieu in gevaar. Vaak zit het in plastic tanks, jerrycans en gascilinders. In december vorig jaar kwamen de provincies en het Rijk een subsidie overeen waarmee gemeenten, landeigenaren en terreinbeheerders deels gecompenseerd kunnen worden in hun onkosten. Van 1 februari tot en met 31 maart 2016 kunnen zij een subsidieaanvraag indienen over de gemaakte kosten in 2015. Er moet wel aangifte zijn gedaan bij de politie. De volledige regeling en de voorwaarden staan op www.fryslan.frl/subsidies en vanaf 1 februari ook op www.subsidiedrugsafval.nl. Noord-Brabant voert de regeling namens alle provincies uit.