Altijd op de hoogte van vastgoed provincie Fryslân

FRYSLAN - Vanaf 1 februari plaatst de provincie Fryslân alle informatie over kavelruil, huur en verpachting en de aan- en verkoop van gebouwen en grond op de nieuwe website.

Deze website is www.fryslan.frl/vastgoed. Via deze site houdt de provincie geïnteresseerden op de hoogte van het laatste vastgoednieuws. De vastgoedportefeuille van de provincie Fryslân is verrassend veelzijdig. Dagelijks maken inwoners van Friesland gebruik van vastgoed van de provincie Fryslân. Voorbeelden zijn het provinciehuis, projectkantoren, busstations, boerderijen en natuurgebieden. Maar wat doet de provincie met deze gebouwen en grond? Vanaf 1 februari beantwoorden we vragen over vastgoed op onze nieuwe website www.fryslan.frl/vastgoed. Gedeputeerde Klaas Kielstra is blij met de nieuwe website. ‘Provincie Fryslân zet grond en vastgoed in voor provinciale doelen, voor en met de mienskip van onze provincie. Vanaf nu is het laatste nieuws te vinden op deze nieuwe site. Ook vindt u hier een duidelijk overzicht van de benodigde documenten en aanvraagformulieren.’ De afdeling Vastgoed houdt zich bezig met beheer en onderhoud van vastgoed. Ook kopen zij regelmatig grond aan voor de realisatie van nieuwe natuurgebieden en helpen zij grondeigenaren in Fryslân met Kavelruil foar Fryslân.