Mantelzorgers even vrijaf

Joure - De heer V. (76 jaar) verzorgt al een aantal jaar zijn dementerende partner thuis. Twee dagen per week gaat zijn partner naar de dagverzorging.

V. heeft deze dagen broodnodig omdat de zorg hem zwaar valt: als zijn vrouw thuis is loopt ze hem de hele dag achterna en wil ze het liefst dat hij naast haar op de bank zit. V. wil graag weer mee doen aan de wekelijkse seniorengymnastiek. Dat is echter op een dagdeel dat zijn vrouw niet naar de dagverzorging is. Men maakte hem attent op de hulp van Stand-by. Stand-by zorgt voor vervangende mantelzorg. Nu houdt een vrijwilliger voortaan zijn vrouw een paar uurtjes per week gezelschap. Na de gymnastiek en het gezamenlijke koffie-uurtje komt V. weer vol energie en verhalen thuis. Respijtzorg, wat is dat? V. maakt gebruik van twee soorten respijtzorg: dagverzorging en Stand-by hulp. De term respijt betekent: uitstel of verademing. Voor veel mantelzorgers is de term ‘respijt’ echter nog onbekend en het aanbod van organisaties die deze respijtzorg leveren, wordt lang niet altijd benut. Respijtzorg is een verzamelnaam voor allerlei voorzieningen die één gemeenschappelijk doel hebben: de tijdelijke overname van zorg, zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Respijtzorg kan worden gegeven aan partners, familieleden, vrienden of buren van zieke of gehandicapte kinderen, volwassenen of ouderen. Respijtzorg wordt geboden door een professionele of een vrijwilligersorganisatie en vindt buitenshuis of in de thuissituatie plaats. Respijtzorg, waarom belangrijk? Niet alleen voor de heer V. maar ook voor veel andere mantelzorgers is het tijdelijk overdragen van de zorg belangrijk. Het blijkt dat hierdoor de relatie met de verzorgde verbetert, dat de mantelzorger zich minder eenzaam voelt en dat de mantelzorger minder last heeft van stress. Hierdoor houden mantelzorgers de zorg langer vol. Kent u Stand-by De Fryske Marren? Stand-by De Fryske Marren is een organisatie die respijtzorg thuis biedt met inzet van vrijwilligers. In de hele gemeente kunnen de vrijwilligers van Stand-by uw mantelzorgtaken op afgesproken tijden waarnemen en de verzorgde gezelschap houden en eventueel een activiteit doen. De vrijwilliger wordt al snel een vertrouwd persoon voor zowel verzorgde als mantelzorger. Stand-by De Fryske Marren, iets voor u? Stand-by kan in veel verschillende mantelzorgsituaties vervangende hulp bieden. Bijvoorbeeld aan ouders van een kind met een contactstoornis, aan een partner waarvan de echtgenoot rolstoelgebonden is, of aan uitwonende volwassen kinderen die voor een chronisch zieke ouder zorgen. Aan de hulp van Stand-by zijn geen kosten verbonden en er is geen verwijzing of CIZ-indicatie nodig. Bent u mantelzorger en zou u het fijn vinden als Stand-by ook in uw mantelzorgsituatie vervangende hulp komt bieden? Bel dan voor meer informatie of aanmelding naar Miks welzijn, 0513-414593. Kent u iemand anders die deze hulp ook goed zou kunnen gebruiken? Maak diegene dan attent op Stand-by De Fryske Marren.