BiebBlog: marketingidee, best practice, maar bovenal leuk

DFM - ‘Welke ideeën op het gebied van marketing & PR kun je meteen starten? Waar je direct in 2016 resultaat van ziet en waar alle medewerkers vrolijk van worden?’, kopt WebbiebNL aan het begin van het nieuwe jaar haar eerste blogpost.

Op nummer 3 staat een idee dat is bedacht door Bibliotheken Mar en Fean: ‘De keus van onze bloggers’. Een persoonlijke keus van Annelies, Rein, Pieteke, Irene en Robert uit de boeken die ze het afgelopen jaar hebben gelezen. De boeken van het blog zijn in de bibliotheken te herkennen aan een sticker en worden op een retailtafel gepresenteerd. 
Eind 2015 is Bibliotheken Mar en Fean opnieuw gecertificeerd. Ook de auditoren viel het ‘BiebBlog’ op, zij noemden het blog als good practice waarmee de bibliotheek zich onderscheidt. Tijd voor een gesprek met de bedenker van dit originele initiatief, Robert Stokkel. Robert is Coördinator Digitale Bibliotheek bij Bibliotheken Mar en Fean. Een organisatie die als werkgebied de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Littenseradiel en Súdwest-Fryslân heeft. Er zijn 13 bibliotheekvestigingen, een flink aantal schoolmediatheken en Lytse Byb’s in het werkgebied. Robert Stokkel: ‘Het idee voor het BiebBlog ontstond tijdens het lezen van een boek. De simpele vraag ‘Weet u nog een mooi boek om te lezen’? krijg je regelmatig te horen. Maar iedere lezer heeft zijn eigen voorkeuren. Romantisch, spannend of literair en bijna niemand leest alle genres en dan is het lastig adviseren. Maar er zijn natuurlijk enthousiaste lezers onder de collega's, die het bovendien leuk vinden om hun leesplezier te delen. Collega's met ieder zijn of haar eigen smaak. Begin februari 2010 verscheen het eerste blog over De gekwelde man van Henning Mankell. Inmiddels zijn we op weg naar het 600e blog en we blijven gewoon doorgaan, want we zijn nog steeds enthousiaste lezers. In al onze bibliotheken zijn de boeken die op het blog besproken zijn makkelijk te vinden voor de klant. Ze zijn te herkennen aan een speciale sticker en staan uitgestald op een retailtafel. Het vijfjarig jubileum vierden we in 2015 met de actie Blogger van de Maand. Deze actie bleek een schot in de roos. Heel veel regionale bloggers meldden zich. De actie genereerde aandacht voor zowel de regionale blogger als het eigen BiebBlog en versterkte de verbinding tussen digitale en fysieke bibliotheek.’ BiebBlog, geen waardeoordeel maar gevoel. BiebBlog wordt onderhouden door de medewerkers Annelies, Rein, Pieteke, Irene en de bedenker, Robert. Doordat deze vaste groep medewerkers ermee bezig is en elkaar ondersteunt is de kwaliteit gewaarborgd. De nadruk ligt op het bespreken van boeken en andere media. Het BiebBlog onderscheidt zich van andere blogs doordat de medewerkers in hun verhaal vooral hun gevoel weergeven en er geen echte recensies worden geschreven waarbij er een waardeoordeel over het boek wordt gegeven. De lezer weet daardoor welke leestips van welke blogger goed aansluiten bij de eigen voorkeur en gaat vooral deze blogs volgen. Af en toe meldt zich spontaan een gastblogger, dat kan een collega of bibliotheeklid of een volger zijn. Dit wordt alleen maar toegejuicht. Het blog is te vinden onder de naam biebblogmarfean.wordpress.com Jubileumactie: Blogger van de Maand In 2015 bestond het blog 5 jaar en er waren 500 blogs geschreven. Bibliotheken Mar en Fean vierde dit jubileum door regionale bloggers een maand lang een platform te bieden. Het gekozen blog kreeg telkens een maand lang aandacht op de website van de bibliotheek. Ook in de bibliotheken werd aandacht besteed aan het onderwerp van het blog in de vorm van een boekentafel. Afhankelijk van het thema werd de blogger aangeboden, in overleg met de bibliotheek, een workshop of lezing te organiseren in de bibliotheek van zijn/haar keuze. Zowel de regionale blogger als BiebBlog zelf genereerden op deze manier veel aandacht voor hun blog. En de digitale en fysieke bibliotheek versterkten elkaar. Er waren ruim voldoende aanmeldingen om ook in 2016 een aantal bloggers een platform te bieden!