Cliëntondersteuning nu officieel

Joure - Fryske Marren Vitaal verzorgt de cliëntondersteuning in gemeente De Fryske Marren. Dinsdag overhandigde wethouder Janny Schouwerwou het certificaat ‘cliëntondersteuning' aan 9 vrijwilligers van Fryske Marren Vitaal.

De vrijwilligers hebben allemaal de opleiding tot cliëntondersteuner gevolgd om inwoners bij te staan bij hun hulpaanvraag. Fryske Marren Vitaal is met de cliëntondersteuning koploper in de provincie. Subsidie voor burgerinitiatief Fryske Marren Vitaal is een vereniging van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB in gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het initiatief genomen om samen met de gemeente cliëntondersteuning te realiseren. Fryske Marren Vitaal biedt cliëntondersteuning aan omdat niet alle inwoners de kennis, vaardigheden en energie hebben om zelf hun weg te vinden in het aanbod van dienstverlening. Gemeente De Fryske Marren stelt € 16.000,- beschikbaar om dit burgerinitiatief mogelijk te maken. Hoe werkt het? Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle hulp op het gebied van zorg en ondersteuning, werk en inkomen en jeugd en gezin. De gemeente organiseert die hulp per 1 januari via een sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam zoekt samen met de inwoner naar een passende oplossing voor de (hulp)vraag. Een medewerker van het wijkteam komt bij de hulpvrager thuis en bekijkt samen met de inwoner wat nodig is, wat de inwoner zelf kan doen en wat de omgeving kan betekenen. Als het nodig is, zorgt het sociaal wijkteam ervoor dat de inwoner professionele ondersteuning krijgt. De hulpvrager heeft recht op ondersteuning bij dit gesprek. Dit kan door een familielid of een bekende, maar men kan nu ook een beroep doen op een daarvoor opgeleide cliëntondersteuner. De inwoners worden door de gemeente op deze mogelijkheid gewezen bij de hulpaanvraag.