PvdA DFM: website voor vrijwilligers die zich in zetten voor vluchtelingen

DFM - Contact tussen bewoners en vluchtelingen is goed voor het draagvlak onder de bevolking voor de aanwezigheid van een AZC. Dat contact is ook heel belangrijk voor de integratie van de vluchtelingen zelf.

Om dit proces te versnellen pleit de PvdA DFM voor het lanceren van een website die bewoners de mogelijkheid biedt om iets te doen voor vluchtelingen. Het idee is geïnspireerd op de website www.wewillenwatdoen.nl , die door een aantal Leeuwarder partners waaronder de gemeente Leeuwarden vorig jaar in het leven is geroepen. Bewoners kunnen zich hier onder meer melden voor vrijwilligerswerk. Dat kan variëren van het geven van taallessen, samen sporten of koken of het organiseren van een culturele uitwisseling. De PvdA DFM vraagt het college om het voortouw te nemen in een gelijksoortig initiatief voor de gemeente De Fryske Marren. AZC Balk Straks zullen 500 asielzoekers hun intrek nemen in het AZC in Balk, de PvdA DFM wil dat we ons tijdig voorbereiden op hun komst en hen een warm welkom heten. Raadslid Frans Westra: ,,Niemand aan de kant, dat is het credo van de PvdA. Vluchtelingen hebben veel leed te verwerken, zij kunnen alle steun gebruiken. Mensen integreren veel sneller wanneer ze contact kunnen hebben met bewoners, in de gelegenheid gesteld worden om de taal te leren en mee kunnen doen in de samenleving.'' Lokale economie De ervaring leert ons bovendien dat het draagvlak onder burgers voor een AZC groeit zodra bewoners de mens achter de vluchteling leren kennen, aldus Westra: ,,Laten we mét die mensen gaan praten, in plaats van óver hen. Dat is overigens niet alleen goed voor ons als samenleving, maar ook voor onze lokale economie.'' Voortouw nemen Een website is een toegankelijke en effectieve manier om bewoners die iets voor of samen met vluchtelingen willen doen te bereiken. Frans Westra: “We zien dat aan het Leeuwarder initiatief www.wewillenwatdoen.nl. Het blijkt een groot succes. Wij vragen het college om het voortouw te nemen in het opzetten van een soortgelijk initiatief in De Fryske Marren.”