Stamppot Toernooi Skarboule

Joure - Met een opkomst van 38 dames en heren, ging het stamppot toernooi van Skarboule dinsdag voortvarend van start.

Er werd via drie vooraf gelote ronden gespeeld. Sportief en met enthousiasme werd het spel tot op de centimeter nauwkeurig beoordeeld. Na de tweede ronde tekende zich al een beeld af van mogelijke winnaars. De laatste ronde moest de uiteindelijke winnaars opleveren en bracht zodoende de nodige spanning op. De heren moesten om de tweede en derde prijs hun gelijke erkennen, terwijl ook de dames elkaar goed partij wisten te geven. De uitslag was dan ook met minimaal verschil van elkaar: Heren 1 Ton den Oude (3 gewonnen met 29 winstpunten) 2 en 3 Roel Wever en Wiepie de Boer (3 gewonnen met 23 winstpunten) Dames 1 Aly Hosper (3 gewonnen met 12 winstpunten) 2 Mieke Kielstra ( 2 gewonnen met 14 winstpunten) 3: Tjallie Hofstra ( 2 gewonnen met 12 winstpunten) De aanmoedigingsprijzen waren voor Egbert Grondsma en Coby van der Wal. Lijkt het u ook wel wat om geheel vrij blijvend een keer met het Jeu de boule mee te doen ? U bent van harte welkom op dinsdag, donderdag middag of zaterdag ochtend. Naast het opdoen van sociale contacten zult u het spelplezier ervaren. Ook zal het u duidelijk worden dat dit spel niet louter en alleen door oude mannen wordt beoefend. Overal in het land schieten verenigingen als paddenstoelen uit de grond en worden competities opgezet voor vrouwen en voor de jeugd.