Kinderen Westermarskoalle treden op met Concordia

Joure - In het kader van het project “Korpsen in de klas” brachten de kinderen van groep 5 en 6 van de Westermarskoalle, in samenwerking met het jeugdorkest van Concordia, op 24 februari in het Haske een concert op de bühne.

Onder het toeziend oog van vele ouders, pakes en beppes, opa’s en oma’s en overige belangstellenden, toonden de kinderen hun muzikale talent op de verschillende blaasinstrumenten. Het B-orkest onder leiding van juf Grietje Wuite wist samen met meester Lieuwe de Jong en Monique Gruppen, die het 'Westerorkest' onder hun hoede hadden, bij alle aanwezigen de juiste toon te raken. De Westermarskoalle is een school die talentontwikkeling bij kinderen hoog in het vaandel heeft staan en hiervoor binnen het reguliere onderwijsaanbod volop aandacht heeft. Het project 'Korpsen in de klas' is een project dat prima bij talentontwikkeling van kinderen aansluit. Ter voorbereiding op het concert hebben de leerlingen zes weken les gehad om het blaasinstrument onder de knie te krijgen. De instrumentale lessen komen voort uit een samenwerking van verschillende partijen, waaronder muziekvereniging Concordia en het Toanhûs. Korpsen in de Klas is een initiatief van de organisatie muziekverenigingen in Friesland (OMF) met steun van Keunstwurk en financiële steun van het Prins Bernard Cultuur Fonds. Het project is erop gericht om voor kinderen op basisscholen professioneel muziekonderwijs te verzorgen en kennis te laten maken met muziekverenigingen.