Groen licht uitbreidingsplan Delfstrahuizen

DELFSTRAHUIZEN - De gemeenteraad van De Fryske Marren stemde woensdagavond 27 januari 2016 in met het ontwerpbestemmingsplan voor Delfstrahuizen-West.

Lange geschiedenis Het had heel wat voeten in de aarde. Op 17 april 2014 berichtte de Leeuwarder Courant al dat het meerdere malen herziene nieuwbouwplan voor Delfstrahuizen-West eindelijk rijp was voor beoordeling door de gemeente. Het ging hier al om het derde voorstel betreffende veertig woningen en vijftig recreatiewoningen, conform de afspraak van drie jaar daarvoor (2011) met de toenmalige gemeente Lemsterland. Woon- en recreatiefunctie De nodige obstakels moesten worden overwonnen. Maar nu is het eindelijk zover. De gemeenteraad van De Fryske Marren stemde unaniem in met het ontwerp. Het beoogde resultaat van het plan is officieel het bieden van een planologisch kader voor de inrichting van een gebied ten noordwesten van het dorp Delfstrahuizen met reguliere woningbouw (40 woningen bij recht, 5 bij wijziging), 50 recreatiewoningen en het realiseren van een aantal andere toeristisch-recreatieve voorzieningen in een strook langs de Pier Christiaansleat, waaronder het opwaarderen van de bestaande camping en het realiseren van passantenligplaatsen. Concreet betekent dit dat er tussen het Tjeukemeer en de watersportdorpen Delfstrahuizen en Echtenerbrug een plan is ontwikkeld met een woon- en recreatiefunctie. Nieuwe ontwikkelingen Mevrouw Tineke Beek, voorzitter van Plaatselijk Belang de Trije Doarpen, verduidelijkt: "We houden ons inderdaad al een poos bezig met dit plan maar het gaat hier natuurlijk ook om een heel groot project. Alle betrokkenen hebben uitgebreid mee kunnen denken en zich uit kunnen spreken, ook de provincie. Een duidelijk standpunt van onze kant was bijvoorbeeld dat het aantal recreatiewoningen wel in balans moest zijn met het aantal reguliere woningen. Daar is naar gekeken en het aantal recreatiewoningen is van 70 naar 50 teruggebracht. Wij zijn tevreden met het plan zoals dat er nu ligt. Het biedt kansen om de leefbaarheid in ons dorp te verhogen en zal zeker voor een positieve impuls zorgen. We zijn ook blij met de ontsluiting naar het strand. Het is belangrijk dat ons dorp meegaat met nieuwe ontwikkelingen en niet stil blijft staan." Unieke locatie "Het plan is een prachtige mix van reguliere bouw en recreatiewoningen," vindt Roelof Wind, directeur Wind Vastgoedontwikkeling en direct betrokken bij het uitbreidingsplan. "Het ontwerp heeft inderdaad veel tijd gekost, maar dat is niet ongebruikelijk voor dergelijke grote projecten. De provincie was hierbij betrokken en natuurlijk hadden we in de tussentijd ook te maken met de fusie tussen de gemeenten. Het plan zal zeker bijdragen aan de ontwikkeling van de leefbaarheid van het dorp Delfstrahuizen, waarbij ik met name denk aan de ontsluiting naar het strand en de upgrading van de andere voorzieningen. Er is veel belangstelling, zowel voor de woningen met de recreatiebestemming als voor de woningen die permanent bewoond gaan worden, ook van inwoners van het dorp zelf. Het is natuurlijk ook een mooi plan op een unieke locatie." Fryske Marrers Bijzonder aan de nieuwe woonwijk, die tegen het dorp aan komt te liggen, is het bevaarbare water in dit plan. Er zijn kavels beschikbaar voor zelfbouwers, maar ook voor projectmatige vrijstaande of halfvrijstaande woningen. "Deze uitbreiding is niet alleen goed voor het dorp Delfstrahuizen maar ook voor de uitstraling van onze hele gemeente," besluit Tineke Beek. "De burgemeester wil graag dat wij ons "Fryske Marrers" voelen. Dit plan, zo mooi gelegen aan het Tjeukemeer, zal hier zeker aan bijdragen." Gea de Jong-Oud