Fotoreportage | Vastenactie op Sint Mattheüsschool

Joure - De leerlingen van de Sint Mattheüsschool in Joure begonnen spontaan mee te klappen op de warme ritmische klanken waarmee ze werden begroet aan het begin van de theatervoorstelling van hun Oegandese gasten.

Theatertour De mensen uit Oeganda waren niet zomaar op bezoek. De Mattheüsschool is een van de veertig deelnemende scholen aan de jaarlijkse Vastenactie, een Nederlandse Katholieke organisatie, die ontwikkelingsprojecten steunt. Dit jaar staat een project in Oeganda centraal. De kinderen in Oeganda zijn arm en gaan vaak met honger naar school. Soms is er zelfs te weinig geld om ze naar school te laten gaan. Dat hebben kinderen uit Nederland, die op uitnodiging van de Vastenactie een bezoek aan Oeganda brachten, met eigen ogen kunnen zien. Op hun beurt is een groep Oegandese kinderen met begeleiding naar Nederland gekomen. Zij verrassen alle deelnemende scholen met een swingende theatertour. Flessenactie Zingend en dansend stonden de kinderen uit Oeganda op het podium, geflankeerd door enorm grote zakken vol met lege statiegeldflessen. De leerlingen van de Mattheüsschool verzamelen namelijk al een hele poos deze flessen bij familie, buren en vrienden. De opbrengst gaat naar de kinderen en de basisscholen in Amuria en Katakwi. Op de landelijke actiedag (15 maart) zal blijken of er genoeg flessen zijn verzameld voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Deze dag wordt ook het totaalbedrag gepresenteerd dat alle scholen hebben opgehaald. De school die de meeste flessen heeft ingezameld, krijgt een leuke prijs: een dag een stormbaan op het schoolplein. Voor meer informatie: www.vastenactie.nl/scholen. Gea de Jong-Oud