'Vrijwilligerswerk voor vluchtelingen’ centraal op jaarvergadering Humanitas

Joure - Het thema ‘Vrijwilligerswerk voor vluchtelingen’ staat centraal tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering van Humanitas op donderdag 17 maart in ’t Haske in Joure.

Een aantal mensen die hun land ontvlucht zijn zullen deze avond hun verhaal doen. Een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk De Friese Meren zal de aanwezigen informeren over het werk van deze organisatie. In hoeverre kunnen Humanitas en Vluchtelingenwerk elkaar versterken als het gaat om vrijwilligerswerk voor vluchtelingen? Die vraag staat deze avond centraal. Het openbare gedeelte van de jaarvergadering start om 20.30 uur in ’t Haske in Joure. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Binnen de lopende projecten helpt Humanitas alle mensen die zich melden, ongeacht leeftijd, sekse, godsdienst en afkomst. De laatste jaren melden zich steeds meer mensen met een allochtone achtergrond. Jan Walrecht, bestuurslid Humanitas: “Dat is vooral het geval bij het project Voorlezen, maar bijvoorbeeld ook bij het project Thuisadministratie. Daarnaast groeit de vraag naar taalcoaches die mensen kunnen helpen met het leren van de Nederlandse taal.” Elkaar versterken Het aantal mensen dat een goed heenkomen zoekt in ons land groeit. Dat is de reden voor Humanitas om het thema ‘Vrijwilligerswerk voor vluchtelingen’ deze avond op de agenda te zetten. Walrecht: ,,Wij willen graag dat mensen zich hier welkom weten en de juiste hulp krijgen. Daarom is het belangrijk om als organisaties niet langs elkaar heen maar juist samen te werken, zo kunnen we elkaar versterken. We hopen dat deze avond daartoe een eerste aanzet zal zijn. Natuurlijk is iedereen die graag iets wil betekenen voor vluchtelingen en een bijdrage wil leveren aan een van de vrijwilligersprojecten van harte welkom.” Locatie, datum en tijd De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 maar in Partycentrum en Zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure. Vanaf 20.30: openbaar deel van de avond, iedereen is welkom.