‘Help pake en beppe de vakantie door’ trekt veel bezoekers

DFM - Tijdens het jubileumjaar (15e editie) van ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’ werden musea en archieven in Fryslân druk bezocht.

Volgens de eerste tellingen hebben totaal 17.200 kinderen deze week samen met hun pake en beppe een bezoek gebracht aan een van de 32 deelnemende musea of instellingen. Het thema van deze editie was Feest! Museumfederatie Fryslân en de 32 deelnemende instellingen kijken terug op een succesvolle en geslaagde week. De promotie met uitnodigingskaarten aan 60.000 kinderen in Fryslân draagt bij aan een stijgende lijn in het aantal bezoekers. Toegezegde steun van de provincie maakt dit mogelijk. Het nationaal Modelspoormuseum trok deze week 2100 bezoekers tot tegenstelling van 735 het jaar ervoor, ook ’t Behouden Huys op Terschelling zagen hun aantallen verdubbelen naar 400 bezoekers. In het natuurmuseum Fryslân deden 6.551 bezoekers mee aan de activiteit ‘Help pake en beppe de terp op!’ De Spitkeet in Harkema heeft een hele gezellige week gehad met 650 bezoekers. Kinderen, maar ook pake’s en beppe’s oriënteren zich vaak digitaal via social media of website. De Museumfederatie Fryslân heeft dit jaar een geheel nieuwe website in kunnen richten voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’: www.museum.frl. Dit heeft gezorgd voor 4,238 sessies, 3074 gebruikers die zich via deze website georiënteerd hebben op een activiteit voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’.