Meer geld beschikbaar voor huurwoningen Fryslân

DFM - Er is meer geld beschikbaar voor kleinschalige huurprojecten met 3 tot 10 wooneenheden.

Met de Financieringsregeling huur van de provincie Fryslân wordt de bouw van kleine sociale huurprojecten gestimuleerd. Provincie Fryslân heeft hiervoor ruim € 1,3 miljoen beschikbaar. Deze regeling gaat open van 15 tot en met 30 maart 2016. De provincie Fryslân geeft met deze regeling een impuls aan het aantal sociale huurwoningen in Fryslân. Het geld is beschikbaar in de vorm van een lening tot maximaal 50 procent van de projectkosten met een maximum van € 500.000. De regeling is bedoeld voor projecten in de sociale huur die als gevolg van een moeizame toegang tot de kapitaalmarkt niet van de grond komen, omdat een deel van de financiering ontbreekt. Eind 2015 was de Financieringsregeling voor grote huurprojecten in de sociale huur met 10 of meer wooneenheden open. De regeling is onderdeel van het Aanvalsplan Woningmarkt. Wurkje mei Fryslân Het Aanvalsplan Woningmarkt valt onder Wurkje mei Fryslân, het economische programma van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fryslan.frl/wurkje.