De statushouders van De Fryske Marren (2)

DFM - Gemeente De Fryske Marren moet dit jaar ongeveer 180 mensen met een vluchtelingenachtergrond plaatsen.

Deze zogenaamde statushouders hebben een verblijfsvergunning voor vijf jaar of langer en mogen aan de lange reis van inburgeren beginnen. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk? En wat merkt de Fryske Marder daar van? De redactie zocht het uit. Deel twee. Cijfers De gegevens zijn gebaseerd op de overzichten die de gemeente van het COA heeft gekregen. De achterstand op 1-1-2016 is 45 personen, de taakstelling van het eerste halfjaar 2016: 61. En daarbij de verwachte taakstelling voor het tweede halfjaar van 61 + 15% = 70 personen. De plus van vijftien procent is geschat en kan misschien ook wel dertig procent kan worden. ,,Dat weten we nog niet'', zegt wethouder Durk Durksz. ,,Maar wij hebben een inschatting gemaakt. Bij dertig procent zou de taakstelling voor tweede helft van 2016 op 79 personen komen. Het juiste getal voor 2e helft van 2016 krijgen we rond april.'' Cijfers woningstichtingen Accolade heeft in 2015 twaalf woningen (31 mensen) toegewezen aan statushouders in De Fryske Marren. In 2016 hebben zij in de eerste twee maanden 10 personen een woning toegewezen over acht woningen. Woningstichting Zuidwest Friesland heeft in 2015 zeventien woningen toe bedeeld aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. In 2016 verwachten zij 30 woningen aan deze doelgroep beschikbaar te stellen. Lyaemer Wonen stelt ook woningen beschikbaar aan de statushouders. Dan zijn er nog Woon Friesland en Elkien. Zij hebben een heel klein aanbod in de gemeente en kiezen er daarom beide voor om hun in te spannen in andere delen van de provincie. Lening voor woninginrichting Eén op de vijf huizen gaat naar een statushouder. Deze woningen moeten ook ingericht worden. Daar is het inrichtingskrediet voor in het leven geroepen. Dit is een krediet van gemiddeld drieduizend euro dat binnen drie jaar terug betaald moet worden. Wie zijn deze mensen Het zijn vooral de Eritreeërs en Syriërs die hun nieuwe thuis moeten gaan vinden in de gemeente. Van de statushouders heeft 95 procent één van deze twee nationaliteiten. Het prille begin ,,Je hebt helemaal niets. Misschien alleen een koffer met kleren. Je hebt geen sociaal netwerk, je spreekt de taal niet en de cultuur is voor je onbekend. Alles wat je in de jaren daarvoor hebt geleerd, kun je in de huidige situatie niet gebruiken.'' Ellen Boonen van Vluchtelingenwerk in Joure schetst de gemiddelde situatie aan het begin van het traject. ,,Dan is er nog geen sprake van rust, laat staan een eigen huis. Want als je eenmaal een huis hebt, dan kun je pas beginnen aan een nieuw leven.'' Termen De termen vluchteling, asielzoeker en statushouder worden vaak door elkaar heen gebruikt. Toch is het één niet hetzelfde als het ander. Een asielzoeker is namelijk een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning. Wie na onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een status en worden dan statushouders genoemd.