1600 paar handen helpen zwerfvuil opruimen in De Fryske Marren

Balk - De grote voorjaarsschoonmaak is weer in volle gang. In de week van 14 tot en met 18 maart doen zo’n 1500 basisschoolleerlingen van zeventien scholen mee aan de Himmelwike.

Op zaterdag 19 maart sluiten hier nog eens 100 deelnemers van zes Plaatselijk Belangen hier bij aan. Gewapend met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken wordt het zwerfvuil opgeruimd en maken we De Fryske Marren klaar voor het voorjaar. Wethouder en vuilnisauto langs Sint Ludgerusskoalle in Balk Op vrijdag 18 maart brengt wethouder Johannes van der Pal een bezoek aan de Sint Ludgerusskoalle in Balk. Hij zal de kinderen vertellen over afval en afvalinzameling. Ook kunnen de deelnemende kinderen een kijkje nemen in de cabine van een vuilnisauto van de gemeente. Na deze activiteiten gaan de kinderen met zijn allen op pad om zwerfafval op te ruimen in Balk. Alle kinderen die deelnemen aan de Himmelwike krijgen een appel als dank voor hun hulp. Scholen kunnen gebruik maken van het lespakket Zwerfafval Mooi Niet! van Nederland Schoon of het lespakket Awareness Afval door de Friese Milieufederatie. De prikstokken, vuilniszakken en handschoenen worden door de gemeente beschikbaar gesteld. De Himmelwike in gemeente De Fryske Marren wordt mede ondersteund door informatiecentrum Mar en Klif te Oudemirdum.