Primus en De Basis stap verder in bestuurlijke samenwerking

DFM - Al geruime tijd zijn Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis in gesprek over het inrichten

van bestuurlijke samenwerking. Beide stichtingen zochten een vorm van duurzame en toekomstbestendige samenwerking. Intussen is het interne proces afgerond en hebben Algemeen bestuur, Raad van Toezicht en de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) ingestemd met deze samenwerking in de vorm van een holding. Besluitvorming Aankomende periode worden de statuten van de holding Primus en De Basis ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van De Fryske Marren en Heerenveen. De verwachting is dat op 18 april (Heerenveen) en op 26 april (De Fryske Marren) het besluit wordt genomen. Structuur Een holding is voor beide besturen de meest wenselijke vorm van samenwerking. Binnen de structuur van een holding is er op het niveau van bestuur, toezicht en staf een fusie, terwijl daaronder De Basis en Primus als dochters van deze holding in stand blijven. Door deze manier van samenwerking kunnen verschillen blijven bestaan of worden geharmoniseerd in een tempo passend bij de ontwikkelingsfase van de beide scholenorganisaties. Scholen In een holding wordt samengewerkt op het niveau van toezicht, bestuur en staf. De eigenheid van de beide schoolbesturen blijft daarmee wel overeind, en daarmee ook de eigenheid van de scholen. Bovendien is er te zijner tijd binnen een holding ruimte voor aansluiten van andere partijen. Dit kunnen schoolbesturen zijn, maar ook andere organisaties zoals de kinderopvang. Deze ruimte biedt een fusie niet. De schoolbesturen De Basis en Primus zijn beide voor openbaar basisonderwijs en hebben scholen in de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen. De Basis heeft achttien openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen, met ca. 2700 leerlingen. Primus heeft dertien basisscholen (twaalf in De Fryske Marren en een in Heerenveen), met zo’n 1000 leerlingen.