Azc 'deze zomer klaar'

Balk - Het college van B&W heeft op 17 maart een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Wikelerdyk in Balk.

Het college heeft de aanvraag van het COA beoordeeld en, nadat nog een aantal details in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangepast, de vergunning afgegeven. Met deze vergunning kan het COA overgaan tot het realiseren van het azc. Vanaf nu kan er eventueel ook bezwaar worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning. De planning Op basis van de verleende vergunning kan het COA in principe direct aan de slag. Het COA heeft aangeven dat de eerste werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een bouwplaatsinrichting, het realiseren van de erftoegangsweg, het plaatsen van een transformator en diverse graafwerkzaamheden waaronder het realiseren van de aarden wal die rond het centrum komt. De eerste werkzaamheden zullen op korte termijn plaatsvinden. De verwachting is dat het centrum in de zomer geopend kan worden. Het centrum zal volgens afspraak maximaal 5 jaar in gebruik zijn. Er is een vergunning verleend voor zes jaar. Dit heeft ermee te maken dat het centrum ook gebouwd en afgebroken moet worden. Bomen Voor het realiseren van twee uitritten van het perceel is het nodig dat er twee bomen worden gekapt. Na onderzoek ter plaatse bleek het dat realiseren van de verharding niet mogelijk is zonder wortels van de bomen aan te tasten, waardoor het risico bestond dat er in totaal vier bomen op termijn zouden sterven. Om dit te voorkomen is ervoor gekozen om nu twee bomen te verwijderen, zodat het voortbestaan van de andere bomen is gegarandeerd. De bomen worden herplant als het azc is afgebroken.