In De Vrijloop wil af van imago en jongeren binden

JOURE - In De Vrijloop heeft vandaag haar jaarlijkse open dag gehouden.

Hoewel er over het algemeen oudere bezoekers aanwezig waren, wil de vereniging af van het imago dat In De Vrijloop zich alleen zou richten op 55-plussers in de gemeente De Friese Meren. ,,Iedereen die al dan niet tijdelijk zonder werk zit kan bij ons terecht", zegt Piet de Boer, voorzitter van de Sociale Culturele Commissie, die activiteiten organiseert. In De Vrijloop telt ruim vierhonderdvijftig leden en richt zich op alle volwassenen in de gemeente De Friese Meren die geen betaald werk hebben. Terwijl ook hun partner geen betaald werk mag hebben. Dit geldt ook voor mensen in de WAO en AOW en voor vutters. De Boer: ,,Nergens staat echter dat mensen minimaal 55 jaar oud moeten zijn. Als iemand in het arbeidsproces heeft gezeten en er om wat voor reden ook uitraakt, dan kan die persoon wat voor leeftijd hij of zij ook heeft bij ons terecht. Dus ook voor jongeren staat onze deur open." De vereniging aan het Zijl 13 in Joure biedt onder andere diverse cursussen aan, evenals biljarten, kaarten en onder andere zingen. Ook Versus houdt er kantoor. Dat is een samenwerkingsverband van algemeen maatschappelijke organisaties en is onafhankelijk. De vrijwilligers bieden mensen een luisterend oor en een steun in de rug in de wirwar van regels, rechten en plichten en doen dat op een ongedwongen manier. Bij de open dag werden onder andere demonstraties gegeven van: schilderen, kaarten maken, houtbewerken, touwknopen, biljarten en zingen.

Fotocursus vanaf 2106/2017

De Boer: ,,Nieuw is dat we in het seizoen 2016/2017, dat loopt van oktober tot en met april, willen starten met een fotocursus voor beginners. De behoefte daaraan kwam naar voren uit een enquête in ons nieuwsblad. Iedereen die lid is van In De Vrijloop kan de cursus volgen. Overigens zijn we nog wel op zoek naar iemand die de cursus wil volgen." Zie ook de website van In De Vrijloop.