Fotoreportage | Archeologisch bodemonderzoek in Broek Zuid

Broek Zuid - In Broek Zuid vond deze week een archeologisch bodemonderzoek plaats. Alvorens er woningen gebouwd mogen worden, moet er eerst een inventariserend archeologisch bodemonderzoek plaatsvinden.

Op het toekomstig bouwterrein worden steekproefsgewijs bodemmonsters onderzocht op mogelijke steentijdbewoning of anderszins. Fotograaf Sytze Blaauw was erbij.