Water Skarster Rien troebel

Joure - Het water dat op dit moment vanuit het spuitdepot bij Joure terugstroomt in de Skarster Rien en omliggende sloten is te troebel.

Bij het verpompen van het zand komen er veel kleine zwevende deeltjes in het water. Dit is fijne leem die niet naar de bodem zakt. Hierdoor is het water troebeler dan gewenst. Het treffen van maatregelen De leem in het water is niet schadelijk, maar we willen deze situatie niet langdurig in stand houden. In de afgelopen periode zijn er diverse aanvullende maatregelen getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit heeft nog niet voldoende effect gehad. De komende dagen wordt een nieuw systeem ingericht waardoor naar verwachting het terugstromende water een stuk helderder wordt. Hiervoor wordt het spuiten van het zand voor een korte periode onderbroken. Zodra alle partijen het erover eens zijn dat het water weer schoon genoeg is worden de werkzaamheden hervat.