Agenda | Symposium ‘Dodelijke leugens - artsen en patiënten misleid’

Joure - Stichting In-zicht houdt op zondag 10 april het symposium ‘Dodelijke leugens - artsen en patiënten misleid’.

De Stichting In-zicht, stichting voor spirituele bewustwording, een Symposium met als titel ‘Dodelijke leugens – artsen en patiënten misleid’. Deze middag zal gehouden worden in Party-en Zalencentrum ’t Haske in Joure. De aanvangstijd is 13.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 20 euro. Reserveren is verplicht. Dodelijke leugens - artsen en patiënten misleid Twee sprekers deze middag, te weten C.F. van der Horst en Ard Pisa, beide inspirerende vrijsprekers en onderzoekers over het onderwerp gezondheid, zullen deze middag op openhartige en indringende wijze spreken onze gezondheid en het systeem dat we er rondom hebben opgebouwd. Een middag die ons op verschillende fronten behoorlijk wakker zal schudden. De reguliere geneeskunde en de medische behandelprotocollen zijn bijna geheel op farmaceutische leest geschoeid, terwijl maar bar weinig medische behandelingen een harde wetenschappelijke basis hebben. Deze situatie (en nog andere factoren) beperkt het vrije denken en handelen van artsen. Ze ontneemt niet alleen de keuzevrijheid t.a.v. de behandeling die u als arts geeft of als patiënt krijgt, maar werkt ook door op het vergoedingenstelsel. Zo worden de zogenaamde alternatieve behandelwijzen niet of beperkt vergoed. In de lezing komen aan bod: • Hoe wetenschappelijk is de medische behandeling die u krijgt? • Is uw huisarts een kwakzalver tegen wil en dank? • Waarom is de farmaceutische impact in de geneeskunde zo groot? • Wat zijn soms letterlijk dodelijke leugens in de gezondheidszorg? • Hoe zit het met de keuzevrijheid voor de behandeling die u wilt? • En wat kunt u eraan doen? Vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut maakte C.F. van der Horst kennis met de mogelijkheden, maar ook met de beperktheid van artsen en medisch handelen en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid. De schrijver schrijft onder een pseudoniem. Zijn echte naam zal op 10 april voor het eerst bekend worden gemaakt. Hoewel een Nederlander van oorsprong, woont en werkt hij in de VS. Dit is zijn eerste publiekelijke optreden in Nederland; een primeur dus! Het boek 'Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid' is het debuut van Van der Horst als auteur. Dokter H.C. Moolenburgh sr. schreef over het boek: “Het is een steengoed boek en het overtreft zelfs het boek ‘Deadly Medicines and Organised Crime’ van professor Gøtzsche, dat er toch ook niet om liegt.” De auteur geeft op 10 april bij ons in Joure voor het eerst een lezing in Nederland. Ard Pisa zal aansluitend een indringende lezing verzorgen met de titel: ‘Preventie kan veel levens redden!’ Het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds heeft op basis van 7.000 wetenschappelijke onderzoeken bevestigd dat het risico op kanker met 50% verlaagd kan worden door gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken en matigen met alcohol. Waar blijven dan die grootschalige preventiecampagnes? Iedereen moet weten welke factoren in balans met elkaar onze gezondheid bepalen EN hoe we ons zelf genezend vermogen kunnen versterken, want medicijnen genezen niet. De toegangsprijs voor deze middag bedraagt € 20,- en reserveren is verplicht. Voor meer informatie: www.in-zicht.nl Stichting voor spirituele bewustwording ‘In-zicht’ organiseert sinds 1999, activiteiten over thema’s rondom persoonlijke bewustwording. Daarbij staat het verwerven van inzicht op spiritueel gebied centraal.