Crowdfunding voor Fjouwerhusterpleats Rohel

Rohel - De Fjouwerhusterpleats in Rohel is een crowdfunding campagne gestart.

Het doel is om €50.000 op te halen om het bedrijf verder te verduurzamen door aanschaf van energiebesparende installaties. Investeerders kunnen producten van de boerderij, zoals scharrelvlees of kamperen bij de boer als tegenprestatie krijgen. Ook is er de mogelijkheid om te investeren tegen financieel rendement. Inmiddels is bijna veertig procent van het doelbedrag binnen. De Fjouwerhusterpleats is een verzamelnaam van verschillende bedrijfsactiviteiten van Steven en Klaziena van der Zee. De Aktiviteitenboerderij, Friesveenweidevlees en Camping Vierhuis zijn daarvan de bekende bedrijfsnamen. Bij alle onderdelen worden de gasten deelgenoot gemaakt van de alternatieve manier van boeren. Door eigen peilbeheer is er kans voor diversiteit van vogels. Door het hoge waterpeil is ook vervening minder, de muizenplaag kleiner en de droogtegevoeligheid weg. De botanische samenstelling van de zode en het ecosysteem is zo bijzonder dat topkoks graag koken met het hooi en de kruiden. Deze vorm van boeren is nieuw en revolutionair. Ecologen en onderzoekers tonen interesse in de bedrijfsvoering van familie Van der Zee. Het probleem is echter dat het geen financieel rendement geeft. Maatschappelijke organisaties, particulieren, landbouw deskundigen zien in deze vorm van boeren dé kans voor het behoud van een stukje agrarisch natuur in Nederland met behoud van het gezinsbedrijf. Meer informatie op de site.