Mantelzorg café in de Fryske Marren

Joure - Het mantelzorg café nieuwe stijl start op donderdagavond 14 april.

Het bestaande mantelzorg café, georganiseerd door Punt Twa , wordt verbreed door meerdere organisaties er bij te betrekken. De betrokken organisaties zijn Miks welzijn (Punt Twa) , Patyna, Buurtzorg Joure, Thuiszorg Zuidwest Friesland en TinZ. Er wordt voortaan vaker dan voorheen een mantelzorg café avond georganiseerd in Joure, namelijk elke twee maanden. Het mantelzorg café is een laagdrempelige voorziening waarmee ondersteuning en begeleiding wordt geboden aan iedereen die met mantelzorg te maken heeft. Een mantelzorg café is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers, degenen voor wie men zorgt, familieleden en andere belangstellenden. Aan de hand van een thema worden in een ontspannen sfeer ervaringen uitgewisseld en wordt men geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Er is voldoende gelegenheid om verhalen uit te wisselen en nieuwe ideeën mee te geven voor de andere bijeenkomsten. Op 14 april 2016 start het Mantelzorg café in Patyna, locatie De Flecke, Midstraat 10, 8501 AP in Joure. Het thema van deze avond is ont-moeting met medewerking van Johan Spijkerman. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en staat de koffie en thee klaar waarna het programma om 20.00 uur begint. De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. U kunt zich opgeven bij Punt Twa (Miks Welzijn ) , telefonisch via 0513-414593 of per mail; telefoon@miks-welzijn.nl U kunt ook komen zonder zich te hebben opgegeven maar om te kunnen weten op hoeveel personen er moet worden gerekend , geeft de organisatie de voorkeur aan opgave. Als iemand bij u thuis een oogje in het zeil moet houden, kunt u dat melden bij uw opgave, in dat geval kunnen we de ervaren vrijwilligers van Stand-by inschakelen voor vervangende mantelzorg. Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u, minimaal één dag van te voren, contact opnemen met de Stichting Vervoersdienst Skarsterlân tel; 0513-418520. Bereikbaar van 09.00 tot 10.30 uur. De volgende bijeenkomsten in Joure staan gepland op donderdagavond 9 juni en 8 september. Voor meer informatie dan kunt u contact opnemen met Francien Bekius, Mantelzorgondersteuning Miks welzijn, tel; 0513-414593.