Actieplan jeugdwerkloosheid Fryslân West werkt

Joure - Met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werken de gemeenten in Fryslân West samen om zoveel mogelijk jonge mensen aan werk te helpen.

Onwijs blij ,,Wij zijn onwijs blij met de prima resultaten, die dit actieplan al heeft opgeleverd," vertelt Janny Schouwerwou, wethouder van gemeente De Fryske Marren. De cijfers laten zien dat dankzij het ESF Actieplan Jeugdwerkloosheid Fryslân West tussen 2013 en 2015 meer dan driehonderd jongeren onder de 28 jaar aan het werk of terug naar school zijn gegaan. ,,Elke werkeloze is er een teveel'', vindt Schouwerwou.,,Wanneer jonge mensen geen werk kunnen vinden, is er geen mogelijkheid voor hen ervaring op te doen, waardoor ze een achterstand oplopen die moeilijk in te halen is. Hierdoor kan er een generatie verloren gaan. Dat is niet gewenst. Samen met de andere gemeenten, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters en Pastiel (Gemeentelijk re-integratiebedrijf voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt) zetten wij ons actief in. De jongeren zijn vaak al in beeld voordat zij in een uitkeringssituatie komen en zij kunnen rekenen op intensieve begeleiding. Wekelijks zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. Hiervoor worden de jongeren individueel uitgenodigd. We weten precies wie er moeten verschijnen. Wanneer er iemand wegblijft, wordt er naderhand contact opgenomen met deze persoon. En dat is dan meteen de uitnodiging voor de volgende keer.'' Het uiteindelijke doel is dat iedere jongere onder de 28 jaar een opleiding volgt, werkend leert, werk heeft of een traject volgt richting arbeidsmarkt. Drie A's en drie C's De voorlichtingsbijeenkomsten, de persoonlijke coaching met daarbij de gezamenlijke aanpak van de Friese gemeenten, hun instanties en de goede contacten met het onderwijs en het bedrijfsleven, het werpt zijn vruchten af. ,,Ik noem altijd de drie A's en de drie C's'', vervolgt Schouwerwou. ,,Aandacht, aandacht, aandacht, want aandacht is zo ontzettend belangrijk. Weten dat er mensen zijn die met jou op zoek gaan naar een opleiding of passend werk is een fijn gegeven. Ook coördinatie, coaching en controle zijn onmisbaar, wil de ingeslagen weg een goed vervolg krijgen. De jongeren worden gedwongen -ja zo mag je dat best zeggen- de eerste stap richting arbeidsmarkt te zetten. Wanneer ze merken dat het werkt, dat ze een reële kans maken op een baan, dan gaat het vervolgtraject veel makkelijker, dan loopt dat wel.'' Brug naar Werk Het ESF-project Brug naar Werk zorgt voor de voortgang van de gezamenlijk aanpak, waarbij de nadruk nog meer ligt op het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de jongere. "Op deze manier wordt het project voortgezet," verduidelijkt Schouwerwou. ,,De jongeren krijgen een duwtje in de rug. Met de hulp en betrokkenheid van onze kant werken ze aan zichzelf. Een baan bevordert hun zelfredzaamheid en zorgt voor onafhankelijkheid en wanneer de jongeren dit voelen en ervaren is de kans op blijvend succes groot. Er is zeker veel inzet voor nodig maar het levert ook veel op.'' Gea de Jong-Oud