PvdA: 'Eindelijk reuring op provinciehuis over aanleg snel internet'

LEEUWARDEN - Met snel internet voor alle Friezen als einddoel, kijkt de PvdA positief terug op de druk bezochte expertbijeenkomst over snel internet op het provinciehuis woensdagavond.

“De provincie luistert eindelijk naar de lokale initiatiefnemers en kabelbedrijven over de aanleg van snel internet”, aldus fractievoorzitter Remco van Maurik. “Het onderwerp leeft, dat is duidelijk. De provincie is nu aan zet om de problemen op te lossen. De spade moet de grond in.” Voor de PvdA telt het eindresultaat. De partij wil dat snel internet een basisvoorziening wordt voor iedere Fries. Het aanleggen van snel internet in de buitengebieden van de provincie moet hoe dan ook doorgang vinden. “Daar ligt nu onze focus”, aldus Van Maurik. “Linksom of rechtsom, we moeten snel internet zo snel mogelijk overal aanleggen.” Van de provincie en gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) in het bijzonder verwacht de PvdA dat ze voorop gaan lopen en duidelijke regie voeren. “Je merkt dat er door deze bijeenkomst druk op de ketel komt. Dat is goed”, benadrukt Van Maurik. “Ook de provincie wil nu kijken hoe het beter kan.” De bijeenkomst heeft hier volgens hem in belangrijke mate aan bijgedragen. Volgens de PvdA weet de provincie nu waar burgerinitiatieven tegenaan lopen. “Deze problemen moeten opgelost worden.” De expertbijeenkomst over snel internet was een initiatief van de PvdA met politieke medestand van de Statenfracties van D66, GrienLinks, de ChristenUnie, VVD en FNP. Het doel van de interactieve bijeenkomst was om een duidelijk beeld te krijgen van de stand van zaken van de aanleg van snel internet in de provincie Fryslân. Lokale glasvezelinitiatieven en werkgroepen uit alle windstreken van de provincie kregen de ruimte om hun ervaringen te delen. Kabelexploitanten, waaronder KPN, Ziggo en KabelNoord, kregen eveneens de kans om hun visie over de aanleg van snel glasvezel en breedbandinternet te vertellen. Voorheen werden de gesprekken over de aanleg van snel internet in Fryslân vrijwel alleen een-op-een gehouden.