Meedenken over uitvoering Veenweidevisie

HEERENVEEN -  Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân nodigen belangstellenden uit om mee te denken over de uitvoering van de veenweidevisie.

Hiervoor organiseren provincie en waterschap drie regionale bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten gaan zij in gesprek met de regio over de invulling van het uitvoeringsprogramma. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die wonen en werken in het veenweidegebied, voor dorpsbelangen en voor geïnteresseerden in ontwikkelingen rond natuur en landschap. Op 21 januari 2015 stelden Provinciale Staten de Veenweidevisie vast. Dit jaar starten de provincie en Wetterskip Fryslân met de uitvoering.

De bijeenkomst in deze regio is op 6 april  in het restaurant van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

Programma

Hierbij  lichten provincie en waterschap de veenweidevisie en het uitvoeringsprogramma toe. Vervolgens kunnen de aanwezigen meedenken over de uitvoering. Daarbij wordt gekeken naar oplossingen voor knelpunten en naar het benutten van kansen. De bijeenkomst beginnen om 19.30 uur met een inloop. Het programma start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden per mail via f.kooistra@fryslan.frl onder vermelding van naam en locatie van de bijeenkomst. Meer informatie over de bijeenkomsten en de veenweidevisie is te vinden op www.fryslan.frl/veenweidevisie. (Foto: Lenus van der Broek)