Agenda | Wandelen door voorjaarsnatuur van Warkumerwaard

Workum - De Warkumerwaard is een natuurgebied aan de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied staat bekend om de vele vogels die hier broeden, voedsel zoeken, rusten en overwinteren.

Op zaterdag 9 april organiseert It Fryske Gea een excursie in dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De voorjaarswandeling Warkumerwaard duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Aanmelden kan tot vrijdag 8 april tot 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Laarzen en verrekijker zijn gewenst! Invloed van zout water De Warkumerwaard is van oorsprong een zandplaat in de Zuiderzee. Toen de Zuiderzee eenmaal werd afgesloten viel het gebied droog. Het grootste deel werd in cultuur gebracht, maar heeft zijn open en weidse karakter behouden. Langs de buitenrand ligt het meest natuurlijk deel met diverse schelpenbanken en zandplaten. Op de banken komen grote aantallen kokmeeuwen en visdiefjes voor, maar ook de grutto, kluut en de bontbekplevier vinden hier een plekje. Achter de schelpenbanken liggen de natte, onbesmette graslanden waar verschillende bijzondere planten staan als melkkruid, zilte waterranonkel en aardbeiklaver. Kortom, de Warkumerwaard is de moeite waard. Agenda: Excursie: Vroege voorjaarswandeling Warkumerwaard Datum: zaterdag 9 april Tijdstip: 9.30-11.30 uur Locatie: Warkumerwaard Kosten: Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen €4,- en kinderen tot en met 12 jaar €2,- per persoon. Opgave: Opgave kan tot vrijdag 8 april tot 12.30 uur via het hoofdkantoor van It Fryske Gea, 0512-381448 of via www.itfryskegea.nl.