Spreekuur rijbewijskeuring in Joure

JOURE -   Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten, die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 20 april en 25 mei terecht op het spreekuur in Vegelin State, Harddraversweg 4.

De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en voor automobilisten met rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek aan een keuringsarts ook verplicht als de leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Op www.keuringscheck.nl kan worden nagegaan of dat het geval is. Zo kan worden voorkomen dat pas bij aanvraag van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. Ook worden op deze manier onnodige keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op de website wordt ook aangegeven welke van de drie keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – nodig is. De Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij de meesten gemeenten en met DigiD via mijn.cbr.nl (met DigiD). Ook is het mogelijk Regelzorg te vragen een Eigen Verklaring toe te zenden. Voor vragen over het invullen van de Eigen Verklaring kan contact gezocht worden met de medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), kan tot drie maanden in beslag nemen. Daarom wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Schikt de datum niet, dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring € 30,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 49,00. Voor informatie en een afspraak kan tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen gebeld worden: ‪088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.