(Moes) tuinieren in de bibliotheek

JOURE - Bibliotheek Joure staat zaterdag 16 april in het teken van de (moes)tuin. Iedereen kan daar van 11.00 tot 16.00 uur terecht met vragen over (moes) tuinieren. Men kan de eigen tuinaarde laten onderzoeken, leren om compost te maken, plantjes ruilen en meer te weten komen over school- en volkstuinen. Voor kinderen tot 12 jaar is er een zonnebloemwedstrijd.

De bibliotheek organiseert deze (Moes)tuindag samen met Roeach, Volkstuinvereniging voor Nut en Ontspanning, Dr. Wumkesskoalle en Doarpstún Duurzaam Heeg. Bezoekers kunnen hun eigen tuinaarde laten onderzoeken. Janet Pasveer van Roeach legt uit wat aarde is, laat ook zien wat er in aarde leeft en geeft tips voor het verbouwen van groenten en fruit. Helma Paternostre van Doarpstún Duurzaam Heeg weet alles over compost en composteren. Natuur- en milieueducatie heeft een structurele plaats in de Wumkesskoalle. Deze school is drie jaar geleden begonnen met het project 'De Wumkesskoalle giet grien'. De schooltuin is zodanig ingericht dat kinderen zelf actief bezig kunnen zijn in de tuin. Minny Ozinga van de Wumkesskoalle is aanwezig om meer informatie te geven over schooltuinen in het algemeen en het project van de Wumkesskoalle in het bijzonder. Wie zelf aan de slag wil met een (moes)tuin, kan terecht bij de Jouster Volkstuinvereniging voor Nut en Ontspanning. De Vereniging wil het tuinieren bevorderen, want, zegt zij: ,,Tuinieren is een goede bezigheid voor lichaam en geest.” De Volkstuinvereniging beheert drie volkstuincomplexen in Joure met in totaal bijna 200 percelen. Wie plantjes of zaden over heeft, kan deze meenemen en in de bibliotheek ruilen voor andere. Kinderen tot twaalf jaar kunnen in de bibliotheek zaadjes van de zonnebloem planten en meenemen naar huis. Wie de grootste zonnebloem kweekt, wint een leuke prijs. Zie ook: www.bibliotheekjoure.nl