Innovatieve projecten voor drink- en afvalwater

FRYSLAN - Asfalt gemaakt van toiletpapiervezels uit het riool, herbruikbare cateringproducten die ook bio-afbreekbaar zijn en zelf de kwaliteit van het oppervlaktewater meten.

Een paar voorbeelden van de veertien projecten die dankzij een subsidie van de provincie Fryslân in de periode 2010 – 2015 zijn ontwikkeld in het kader van Innovatie van de Waterketen. Provinciale Staten van Fryslân hebben in 2015 bij de vaststelling van het derde Waterhuishoudingsplan (WHP3) € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor innovaties op het gebied van drink- en afvalwater. Eind 2015 is het subsidiebudget volledig besteed aan projecten die minimaal aan één van de volgende doelen voldeden: Minimaal 10% besparen op warm tapwater, reductie van emissies uit de waterketen naar oppervlaktewater (zoals hormonale stoffen en medicijnresten van ziekenhuizen), productie van secundaire grondstoffen uit afvalwater (zoals toiletpapiervezels gebruiken voor asfalt). Samenwerking De Watercampuspartijen (Wetsus, Centre of Expertise Water Technology en Wateralliance) en het Rijk hebben zich ingezet om samen met de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en Vitens de projecten tot stand te brengen. Daarvoor is in 2012 een Green Deal gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de realisatie van innovatieprojecten in de Friese waterketen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ,,In de afgelopen jaren is er door alle partijen veel gedaan om een goed innovatieklimaat op het gebied van drink- en afvalwater op te bouwen. Het doel is om dit verder uit te bouwen en de watersector in Fryslân nog sterker te maken.'' Resultaat Door het toepassen van innovaties in de waterketen worden water, energie en grondstoffen bespaard, en wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Bovendien leidt de ontwikkeling en toepassing van innovaties tot economische groei en werkgelegenheid in Fryslân.