2018-programma Lân fan Taal van start

FRYSLAN - Lân fan Taal (land van taal), een van de grootste evenementen rond Kulturele Haadstêd 2018, vangt definitief aan met de plannen.

Het programma over meertaligheid zal zich voor een deel concentreren in Leeuwarden maar omvat heel Fryslân. De provincie trekt dit evenement en stelt nu de resterende € 4,65 miljoen beschikbaar, uit het totale budget van € 5,1 miljoen. Lân fan Taal houdt onder meer in dat Fryslân het eerste publiekscentrum voor meertaligheid in de wereld krijgt. Dit zal zich vestigen in Leeuwarden, net zoals de Taalexpo, een paviljoen op het Oldehoofsterkerkhof. Beide blijven na 2018 overeind. Door heel Fryslân en verder In de Prinsentuin komen onder meer een talentuin en een talenpaviljoen, voor het Historisch Centrum Leeuwarden wordt in de aanloop naar 2018 een speciaal kunstwerk opgebouwd onder de naam DNA van Leeuwarden. Er zijn verschillende festivals over taal, daarnaast komt aansluiting met bestaande evenementen. Er wordt ook gewerkt aan de Lân fan Taal Karavaan: een reizend, uiteenlopend taalfestival door de provincie. Voor scholen komt een educatief programma en online wordt de verbinding gelegd tussen alle kleine en minderheidstalen. Lân fan Taal is een samenwerking tussen diverse instituten en individuen uit Fryslân en (ver) daarbuiten. Betrokken zijn onder meer Afûk, Tresoar, Rijksuniversiteit Groningen, Historisch Centrum Leeuwarden, Omrop Fryslân en de Fryske Akademy. Voor meer informatie is vanaf nu de website www.lanfantaal.nl in de lucht.