Uitslag referendum Oekraïne

Joure - Over de associatieovereenkomst met Oekraïne is woensdag 6 april een raadgevend referendum gehouden. De landelijke, definitieve uitslag is dinsdagmiddag 12 april vastgesteld door de Kiesraad (centraal stembureau): 38,21% van de kiezers stemde voor, 61% stemde tegen en 0,79% stemde blanco.

De kiezers in gemeente De Fryske Marren stemden vergelijkbaar: 39,3% stemde voor, 59,7% stemde tegen en 1% blanco. Deze definitieve uitslag van de in de gemeente uitgebrachte stemmen, is gelijk gebleven aan de voorlopige uitslag van woensdagavond 6 april. In de plaatsen Broek, Nijemirdum en in Elahuizen stemde de bevolking voor het associatieverdrag. Bij alle andere stemlokalen in de gemeente klonk een duidelijke 'nee'. Lokale uitslag De opkomst in DFM was 36,4% (namelijk 14.450 uitgebrachte stemmen van de 39.651 kiesgerechtigden). Landelijk was de opkomst 32,28%. De complete uitslag van de gemeente vindt u in het overzicht. Hoe is de uitslag bepaald? Het hoofdstembureau Leeuwarden vergaderde vrijdag 8 april 2016 om 10.00 uur over de definitieve uitslag van de provincie Fryslân. Dat deden alle 20 hoofdstembureaus in Nederland voor hun eigen kieskring. Zo stelden twee dagen na de stemming de 20 hoofdstembureaus elk in een openbare vergadering (zitting) het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor hun kieskring vast. Het gaat om de uitslagen van de 20 kieskringen waarin Nederland is opgedeeld. Van deze 20 zittingen zijn een proces-verbaal gemaakt. Deze processen-verbaal staan vanaf 8 april op de website van de Kiesraad. Gemeente De Fryske Marren hoort bij kieskring Fryslân. Vervolgens berekende de Kiesraad op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus, de uitslag van het referendum. Hoe nu verder? Het opkomstpercentage van het landelijke referendum was 32,28% bij een opkomstdrempel van 30%. Daarmee geldt de uitslag als een raadgevende uitspraak tot afwijzing van de goedkeuringswet van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dit betekent dat de regering de wet moet heroverwegen. De uitslag van een raadgevend referendum is niet bindend.