Noorden vertrouwt op fosfaatdebat met oog voor grondgebondenheid

FRYSLAN - De drie noordelijke provincies hebben er vertrouwen in dat grondgebondenheid een belangrijk gespreksthema wordt tijdens het fosfaatdebat.

De Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag over de fosfaatregels voor de melkveehouderij. De afgelopen periode hebben Fryslân, Groningen en Drenthe hun standpunten voor een duurzame melkveesector veelvuldig naar voren gebracht. Alle drie provincies vinden duidelijkheid over compensatie voor grondgebonden bedrijven belangrijk. Het noorden vindt volledige compensatie voor grondgebonden melkveehouders rechtvaardig. Want grondgebonden bedrijven kenmerken zich door een goede balans tussen grond en productie. De hoeveelheid mest die op het bedrijf wordt geproduceerd, en waar het fosfaat in zit, kunnen zij volledig ‘kwijt’ op de gronden die bij het bedrijf horen. Veel grondgebonden bedrijven in het noorden hebben zelfs nog duurzame productieruimte, oftewel grond ‘over’. Voor een duurzame groei van de melkveehouderijsector is het juist van belang om die aanwezige productieruimte volledig te kunnen blijven benutten. En dat ze dus niet hoeven af te romen op het fosfaatquotum. Het Noorden is daarbij van mening dat het afromingspercentage zo spoedig mogelijk bekend moet worden. Bedrijven moeten namelijk wel voldoende tijd krijgen om de bedrijfsvoering vóór 1 januari 2018 hierop aan te passen Familieoverdracht Daarnaast pleit het Noorden ervoor dat er bij familieoverdracht niet wordt afgeroomd. Overdracht van vader/moeder op zoon of dochter betreft volgens de provincies een andersoortige overdracht dan bij de vrije handel. Duurzame landbouw “Wij maken ons hard voor grondgebondenheid omdat we een duurzame, natuurinclusieve landbouw willen stimuleren. Waarbij de boer voldoende geld verdient en er ruimte is voor de natuur om te groeien en bloeien”, aldus gedeputeerden Johannes Kramer (FR), Henk Staghouwer (GR) en Henk Jumelet (DR). Grondgebondenheid is daarom ook een belangrijk thema binnen de Versnellingsagenda Melkveehouderij. Noord-Nederlandse Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord-Nederland wil de absolute top worden in een grondgebonden melkveehouderij die zich in harmonie met haar leefomgeving ontwikkelt. Waarbij oog is voor relaties die de melkveehouderij heeft met onder andere wateropgaven, biodiversiteit en de maatschappelijke acceptatie. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak met inzet van iedere melkveehouder, maar ook van de toeleverende sector en zuivelbedrijven. Dit moet leiden tot een Noord-Nederlandse zuivelsector die zich internationaal onderscheidt door zich verantwoord te ontwikkelen. Waarbij de sector bewust kiest voor grondgebondenheid, weidegang, biodiversiteit en een schoon milieu. Dit is de inzet binnen de Versnellingsagenda. Een uitvoeringsprogramma waarin economische ontwikkeling en ecologische doelen in samenhang worden gerealiseerd. De Versnellingsagenda Melkveehouderij is een gezamenlijk initiatief van FrieslandCampina, LTO Noord, BoerenNatuur en de noordelijke natuur- en milieufederaties en de drie noordelijke provincies. Samen zijn zij de eigenaren van de agenda en werken zij aan de uitvoering ervan met andere betrokken partijen in Noord Nederland. De ambities van het Noorden voor de melkveehouderij zijn dus hoog. De provincies hopen dan ook dat de fosfaatregelgeving dit mede mogelijk maakt.