Pannenkoeken bakken voor Restauratie Penninga’s molen

Joure - De molenaars van Penninga’s molen bakken op 23-24 april tijdens de vintage fair bij museum Joure

pannenkoeken, en verkopen diverse meel soorten en speltmeel om zo geld bijeen te brengen voor de broodnodige restauratie van Penninga’s molen. Bij de restauratie van de molen zullen ondermeer de wieken worden vervangen, en het achtkant met rietbedekking worden hersteld. Op Penni nga’s molen wordt elke zaterdagochtend door de molenaars bij voldoende wind gemalen voor de plaatselijke bakkers en de Streekboer (www.de streekboer.nl) en particuliere klanten.