Mantelzorg café ‘Nieuwe Stijl’ Joure

Joure - Het eerste Mantelzorg café ‘Nieuwe Stijl’ vond 14 april plaats in het Grand Café ‘In Petear’ in de Flecke in Joure.

Voorheen organiseerde Miks welzijn een aantal keren per jaar een Mantelzorg café. Voortaan wordt dit elke 2 maanden gehouden, op wisselende locaties op een donderdagavond. Vanaf nu organiseert een aantal organisaties gezamenlijk deze bijeenkomsten, namelijk Patyna, TinZ, Buurtzorg Joure en Sint Nicolaasga, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Punt Twa/Miks welzijn. Ongeveer 20 personen hebben het mantelzorg café bezocht. Na een eerste kopje koffie of thee vond de opening plaats door Johan Spijkerman, die op een luchtige manier het onderwerp ‘mantelzorg’ belichtte. Daarbij passeerde een aantal aspecten die bij mantelzorg komen kijken, de revue. Nadat de bezoekers een tweede kopje koffie of thee was aangeboden, deelden de aanwezigen hun ervaringen met mantelzorg in kleinere groepen, aan de hand van een aantal gespreksvragen. Er ontstonden openhartige gesprekken en er werd met elkaar mee geleefd en mee gedacht. Mantelzorger wordt men ongevraagd, het geeft vaak veel voldoening om er voor een naaste te kunnen zijn, maar het gevaar van overbelasting ligt op de loer. Daarover wisselden de deelnemers van gedachten. Juist ook hieraan ontleent het mantelzorg café zijn bestaansrecht: het is belangrijk om met anderen ervaringen uit te wisselen en het is ook prettig om er als mantelzorger soms eens even een avondje uit te zijn, met als gezelschap anderen die in een vergelijkbare situatie leven. Na de groepsgesprekken was er nog gelegenheid om zaken te delen met alle aanwezigen. Rond 21:30 uur maakten sommige bezoekers gebruik van een drankje om nog wat langer na te praten. Alle deelnemers kregen een exemplaar mee van het tijdschrift ‘Mantelzorger’ van Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers. Op donderdag 9 juni 2016 zal het volgende mantelzorg café worden gehouden, dan in het gebouw van Miks welzijn aan de Brugstraat in Joure. Die avond zal het onderwerp zijn: ‘met technische voorzieningen langer veilig thuis blijven wonen.’ De organisatie hoopt ook op die avond veel mantelzorgers uit het voormalige Skarsterlân te mogen verwelkomen.