Zonnepanelen op dak van De Trieme

Sintjohannesga - In 2015 heeft CBO Meilân een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om te investeren in duurzame energie door zonnepanelen.

Dit heeft geresulteerd in de deelname aan het project “Zon voor Scholen'. Er wordt duurzame energie opgewekt waardoor we minder fossiele brandstoffen gebruiken en leerlingen maken kennis met duurzame energie en leren over het belang daarvan voor de planeet. 'Zon voor scholen' is speciaal ontwikkeld voor scholen in het basis-en voortgezet onderwijs. In maart zijn er zonnepanelen op de scholen De Hoeksteen en Het Kompas in Heerenveen en De Trieme in Sintjohannesga geïnstalleerd. De bedoeling is dat de scholen voldoende energie opwekken om aan hun eigen energiebehoefte te kunnen voldoen. Via monitoren in de scholen kunnen de leerlingen zien wat de dagelijkse zon-opbrengst is.