Gratis Friese overheidsinformatie beschikbaar via internet

SURHUISTERVEEN - Genealogische gegevens van dertien miljoen Friezen zijn vanaf nu als open data beschikbaar.

Open data staat voor data die iedereen vrij kan gebruiken, hergebruiken of opnieuw verspreiden. Alle Friezen Het gaat om gegevens (data) van alle Friezen die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Friesland. Deze gegevens, uit de zestiende eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw, zijn te raadplegen via hét genealogisch platform van Friesland: de website Alle Friezen (www.allefriezen.nl). Deze website wordt door bijna alle Friese gemeenten, de Provincie Fryslân, Tresoar en de stichting Freonen fan Argiven Fryslân gevuld met relevante openbare overheidsinformatie. Open data platform De informatie van Alle Friezen is nu ook beschikbaar via het Open data platform: opendata.picturae.com. Door aansluiting bij het Open data platform voldoen de deelnemers van het genealogisch platform van Friesland Alle Friezen aan de Wet hergebruik overheidsinformatie. Deze wet stelt dat overheden hun data in open standaarden dienen aan te bieden. Door gebruik te maken van open standaarden is de data geschikt voor (her)gebruik en verspreiding. Inmiddels maakt de website Open Archieven (openarch.nl) gebruik van de open data van Alle Friezen. Toepassing van open data De data zijn vrijgegeven onder de licentie CC-0. Dit betekent dat de genealogische gegevens zonder technische of juridische beperkingen voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de data door wetenschappers, het onderwijsveld, de toeristische sector of creatieve industrie. De genealogische data is voor hergebruik per bron (ook wel dataset genoemd) te downloaden. Ook is het mogelijk alleen de data op te vragen die sinds een bepaalde datum is gewijzigd. Het is dan niet meer nodig de hele dataset opnieuw op te vragen.