Lintjes in De Fryske Marren

Joure - Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvingen drie inwoners van gemeente De Fryske Marren op dinsdag 26 april een koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikte burgemeester Fred Veenstra de versierselen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Joure.

Tijdens de algemene gelegenheid, de zogenoemde Lintjesregen, ontvangen de volgende personen een koninklijke onderscheiding: Mevrouw F. (Free) Hoekstra-Wind Mevrouw Free Hoekstra-Wind uit Delfstrahuizen (5 februari 1935) is vanaf haar jeugd organist bij de gereformeerde kerk. Van 1952 tot 1958 in Oosterzee. Van 1964 tot 1990 in Marum in Groningen en vanaf 1990 weer in Echtenerbrug en omgeving. Zij is dus van 1990 tot heden onafgebroken 25 jaar organist geweest in Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Naast organist is Free Hoekstra-Wind nog op diverse andere terreinen actief geweest in de kerk. Ze is jaren leidster, bejaardenouderling en bezoekdame voor nieuwe kerkleden. Per 1 september van dit jaar draait ze weer mee in een nieuwe opzet voor het pastoraat van de kerk. Ze is een van de 28 ogen en oren van de gemeente. Tevens is ze al 50 jaar onafgebroken verbonden met de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB/Passage). Ook hier is ze organist en dirigent van het koor. In Marum heeft ze zelfs het koor opgericht. Ze is 6 jaar voorzitter en 5 jaar ziekenbezoekster van deze vereniging geweest. Muziek is nog steeds heel belangrijk in haar leven en ze wil graag zoveel mogelijk mensen hiervan laten genieten. De decoranda is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer E. (Eize) Hornstra De heer Eize Hornstra uit Lemmer (13 maart 1939) heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op verschillende vlakken in de samenleving. Hij deed dit naast zijn werk als zelfstandig aannemer. Vanaf 1968 is Eize Hornstra verbonden geweest als vrijwilliger aan de gereformeerde kerk in Lemmer. In het begin was hij jeugdouderling en ouderling. Later werd hij voorzitter van de kerkenraad en voorzitter van de kerkrentmeesters. Ook als secretaris van het aulabestuur van het toenmalige Lemsterland van 1999 tot 2007 was de inbreng van Eize Hornstra van grote waarde. Zijn bouwkundig inzicht en de goede contacten onderling en met de gemeente Lemsterland hebben de aula mede doen slagen. Van 2005 tot 2009 is Hornstra bestuurslid technische zaken geweest bij het appartementencomplex de Arcade in Lemmer. Daarnaast was hij van 2008 tot 2012 secretaris bij het Lemster Mannenkoor. Eize Hornstra is tevens 12 jaar bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand geweest van de toenmalige gemeente Lemsterland. De decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer G. (Geert) Slob De heer Geert Slob uit Joure ( 12 mei 1950) is 48 jaar werkzaam geweest bij de gemeente, eerst Haskerland, daarna Skarsterlân en de laatste tijd De Fryske Marren. In deze periode heeft hij 44 jaar gezorgd voor het uitsteken van de vlag op de Jouster Toer tijdens alle vieringen en herdenkingen. Hij deed beduidend meer dan wat van hem als medewerker van de gemeente gevraagd werd. Hij had de vlag in zijn beheer en zorgde bij elke gelegenheid dat de vlag wapperde. Hij hield dit zelf bij. Dit gold ook voor onverwachte momenten, zoals bij het overlijden van koninklijke familieleden en nationale rampen. Daarnaast is Geert Slob van 1980 tot 1994 vrijwillige brandweerman geweest. Hij heeft de benodigde cursussen gevolgd en zich opgewerkt van brandwacht eerste klas tot hoofd brandwacht. Geert Slob was vrijwilliger bij de 4/5 mei herdenkingen en van de Indië-veteranen. Hij zorgde ervoor dat alles klaar stond voor de herdenkingen en zorgde voor de juiste afwikkeling van de procedures die noodzakelijk zijn voor herdenkingen. Hij heeft als “stille kracht” een onmiskenbare indruk gemaakt en bijgedragen aan de kwaliteit van vele historische herdenkingen in de Vaderlandse geschiedenis. Sinds 2010 is Geert Slob vrijwilliger bij de felicitatiedienst van de kerk. De decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.