Water Skarster Rien troebel: testen maatregelen retourwater

Joure - Het water dat vanuit het spuitdepot bij Joure terugstroomde in de Skarster Rien en de omliggende sloten was te troebel. Bij het verpompen van het zand kwamen er veel kleine zwevende deeltjes in het water. Dat meldt Knooppunt Joure.

Het gaat om een fijne leem die niet naar de bodem zakt. Hierdoor was het water troebeler dan gewenst. Daarom is in de afgelopen weken een nieuw systeem ingericht. Dit nieuwe systeem wordt momenteel getest. Wanneer het water aan de juiste kwaliteit voldoet, wordt het weer geloosd.