Elfde stempel op stempelkaart Elfsteden Bijenlint Fryslân

Joure - De elfde stempel is gezet op de Elfsteden stempelkaart voor het Elfsteden Bijenlint Fryslân voor de stad Sloten.

Wethouder Jhannes van der Pal van gemeente De Fryske Marren heeft deze week op het gemeentehuis in Joure de elfde stempel gezet en tekende de intentieverklaring Elfsteden Bijenlint Fryslân. Hiermee gaat De Fryske Marren voor een duurzaam en blijvend Elfsteden Bijenlint. De Fryske Marren is daarmee gifvrij. https://youtu.be/m5Xw6nhvhhI Meewerken aan ecologische verbinding Op 24 juni 2013 hebben de wethouders van de gemeenten van de Friese elf steden hun stempel gezet op de elfsteden stempelkaart en zegden zij toe me te willen gaan werken aan het aanleggen van een ecologische verbinding voor de bijen tussen de Friese elf steden. Elfsteden bijenlint Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven waar bijen van profiteren. De route is speciaal uitgestippeld door de deelnemende gemeenten. Zij hebben zoveel mogelijk gezocht naar trajecten langs rustige wandel- en fietspaden en waar mogelijk niet meer ruimte dan 500 meter tussen de verbindingen, omdat wilde bijen niet verder kunnen vliegen dan 500 meter. De deelnemende gemeenten verbinden landschapselementen met elkaar, zodat een aaneengesloten ecologische verbinding ontstaat door en tussen de Friese elf steden en de tussenliggende gemeenten. In het buitenstedelijk gebied voeren de gemeenten een ecologisch en bijvriendelijk beheer uit langs de elfsteden bijenroute. Continuïteit in dit beheer is van essentieel belang. In de steden en dorpen wordt samenwerking gezocht met burgers van jong tot oud, om samen met de gemeenten verbindingen te maken voor bijen en deze bijenroutes blijvend te verzorgen. Het project richt zich op biodiversiteit, natuurherstel van de gebiedseigen flora en fauna, wilde bijen en hommels, zweefvliegen, vlinders libellen, overige bestuivers, vogels en kleine zoogdieren.