Adviesraad Sociaal Domein: kijk nogmaals naar uitvoering leerlingenvervoer

Joure - De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren heeft op 8 april een ongevraagd advies gegeven over de uitvoering van het leerlingenvervoer in gemeente De Fryske Marren.

Dit is het eerste ongevraagde advies van de onafhankelijke adviesraad. De Adviesraad adviseert het College de beleidsvoornemens met betrekking tot het leerlingenvervoer nog eens tegen het licht te houden, met in achtneming van het hetgeen de Adviesraad heeft overwogen. ,,Dit is precies wat wij nu al bijna 9 maanden zeggen”, vertelt Matthijs Sikkes, fractievoorzitter GroenLinks DFM. ,,Het beleid is in de basis niet verkeerd, maar het wordt verkeerd uitgevoerd. Dat op zichzelf is geen probleem, maar erken dat. Schort het beleid op, maak je zaakjes op orde en voer het dan op een goede manier in.'' GroenLinks heeft daarom dit ongevraagde advies op de agenda heeft gezet voor de eerstkomende commissievergadering. ,,GroenLinks wil dat het College teruggaat naar de tekentafel in plaats van ad hoc bij te sturen”, gaat Sikkes verder. ,,Je gaat ook niet sleutelen aan een rijdend taxibusje.'' In eerste instantie zal GroenLinks dit in de commissievergadering met de wethouder bespreken. De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 10 mei.