Overzicht herdenkingen 4 mei

GAASTERLAND - Op woensdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités.

In Balk is er om 19.45 uur samenkomst bij het raadhuis, de herdenking is om 20.00 uur. Burgemeester Fred Veenstra is hierbij aanwezig. In Bakhuizen is er om 19.30 uur samenkomst in de St. Odulphuskerk, waarna een stille tocht naar de graven van de geallieerde vliegers, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt.Wethouder Frans Veltman is bij deze herdenking aanwezig. In Elahuizen is om 19.45 uur samenkomst bij Westra Roestvaststaal, stille tocht naar het monument voor de gevallenen, waar om 20.00 de herdenking plaatsvindt. De herdenking wordt afgesloten met een kopje koffie/thee in het dorpshuis. Raadslid Ria Derks is hierbij aanwezig. In Nijemirdum worden de oorlogsslachtoffers op de begraafplaats van Nijemirdum herdacht. Tot 19.40 verzamelen op het plein voor de ‘Toer’, in stilte naar de graven, de klok wordt geluid en daarna de Last Post geblazen. Hierop volgen twee minuten stilte en worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Daarna worden de kransen gelegd en is er gelegenheid is om individueel bloemen te leggen. In Oudemirdumis om 19.30 uur vertrek bij MFC It Klif, stille tocht. De herdenking is om 20.00 uur bij het monument op de Elfbergen. Raadslid Roel Roelevink is hierbij aanwezig. In Wijckel om 19.45 uur verzamelen bij de kerk, rondgang rond het kerkhof naar het graf van Jeen Hornstra, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Matthijs Sikkes-van den Berg is hierbij aanwezig.