Ingezonden brief | Burgerpanel DFM

Joure - Kort geleden is de tweede vragenlijst voor de deelnemers aan het burgerpanel per mail verstuurd! Tot mijn verbazing is de door mij ingebrachte bemerking bij de gemeente niet verwerkt in de vragenlijst.

Het gaat om het volgende: Uit de uitgebrachte stemmen kan niet worden opgemaakt hoe vaak de geënquêteerde contact heeft gehad met de gemeente. Er zijn inwoners die sporadisch in aanraking komen met de gemeente. Daarnaast zijn er inwoners die meerdere keren per jaar contact hebben met de gemeente. Met name de burgers die vaker met de gemeente in aanraking komen kunnen een oordeel vellen over de dienstverlening. Als de gemeente de antwoorden van alle panelleden als leidraad hanteert kan er een verkeerd beeld ontstaan, in negatieve of positieve zin. Dit is o.a. wel gebleken uit de analyse van de uitslag van de eerste enquête. Als je kijkt naar het algemene verslag van de eerste enquête lijkt het allemaal wel in orde te zijn. Kijk je echter naar de individuele reacties, die gevoegd zijn bij de uitslag, waren er vier kantjes A-4 nodig om het grote aantal negatieve ervaringen van de inwoners vast te leggen. Oproep aan de gemeente: Draag zorg dat de peiling onder de burgers objectief is en weergeeft wat een representatief deel van de inwoners ervan vindt. Ron Hottinga