Recensie | Stripverhalen 1941-1946: 'Jan Kordaat' en 'Tom Poes'

Sneek - Ogenschijnlijk meer dan ooit worden er de laatste tijd stripverhalen uitgebracht welke soms lange tijd in de vergetelheid hebben verkeerd. Vooral het fonds van uitgeverij Dupuis kent momenteel een tijd van wederopstanding.

De boeken van de ‘Beverpatroelje’, ‘Baard en Kale’, ‘Robbedoes’, om er slechts enige aan te halen, maar sinds kort ook van ‘Jan Kordaat,’ worden in fraaie integraalbanden heruitgegeven. Liefhebbers van de vaak al lang niet meer voorradige delen zien alles likkebaardend aan. Zo verscheen er onlangs de eerste bundel ‘Jan Kordaat’ van Jijé, avonturen die sinds de eerste verschijning in de oorlogsjaren en even nadien niet meer verkrijgbaar waren. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Tom Poes vierde uitgeverij De Bezige Bij dit door een facsimile –uitgave te verzorgen van ‘Tom Poes in den Toovertuin’, nota bene voor een vriendenprijs! Het lastig te verkrijgen boekje kent zo een mooie wederopstanding compleet op “het vergeelde” papier en met de spelling van voorheen. Slechts de ISBN-nummering achterop het deeltje verraadt dat het hier een heruitgave betreft! Marten Toonder: ‘Tom Poes in den Toovertuin’. De Bezige Bij. ISBN 9 789023 496489. In dit derde avontuur, dat nog geheel en al geschreven lijkt voor kinderen, en in 1941 in ‘De Telegraaf’ dagelijks te volgen was, vindt een historische ontmoeting plaats. Tom Poes, op dat ogenblik het hoofdpersonage, ziet in de verte iemand aan komen: “Wel”, denkt Tom Poes, “dat moet een vreemdeling zijn! Iemand die zulke groote ruiten op zijn jas draagt woont hier niet in de buurt.” En inderdaad, de vreemdeling stelt zich voor: “Mijn naam is Bommel”. In het avontuur trekt het tweetal ten strijde tegen magister Hocus Pas, die de gouden vogel van Anne- Miebetje heeft weggelokt. Aan het eind van het avontuur scheiden de wegen van Tom Poes en Heer Bommel zich, waarbij Tom Poes bedenkt: “Ik geloof, dat ik aan hem gehecht ben geraakt, al was hij dan ook een beetje dom…” Niet wetende dat zijn hele poezenleven in het teken zou komen te staan van deze “Heer van stand!” Jean Doisy en Jijé: ‘Jan Kordaat integraal 1’. Uitgeverij Scratch. ISBN 978 94 92117 29 8. In de royaal uitgegeven bundel in hardcover treft de geïnteresseerde lezer eerst een uitvoerige inleiding aan van Christelle en Bertrand Pissavy-Yvernault, die zo’n vijftig bladzijden beslaat! Geen wonder als men nagaat dat het hier één van de mijlpalen betreft uit de geschiedenis van het Frans-Belgische beeldverhaal. Hoe aardig is het om te zien dat het hier om een ballonstrip gaat, dit in tegenstelling tot de in ons land veelvuldiger voorkomende tekststrip, waarvan Tom Poes als voorbeeld mag gelden. Jan Kordaat verscheen voor het eerst in het weekblad ‘Robbedoes’ in 1941. In het door de Duitsers bezette België groeide hij uit tot het ideaal van morele rechtschapenheid. Zijn krachtige handdruk, zou een teken van herkenning voor de leden van de Robbedoesclub worden. Met het weesjongetje Jefke beleeft Kordaat het ene na het andere avontuur op diverse exotische locaties. In de boeken welke ooit uitkwamen van de hier aangegeven avonturen, kwamen veel manco’s voor. Hier treffen we alle tekenwerk aan, dat gedigitaliseerd is met het grootste respect voor het oeuvre van de auteurs, tekenaar Jijé en scenarist Jean Doisy. De heldere teksten maken het lezen tot een puur genot! De avonturen gaan over een rechtschapen persoon, die - al was het hartje oorlog – er op uit trekt om de misdaad te bestrijden. De donkere oorlogsjaren moeten destijds door de lezers even op de achtergrond geraakt zijn, wanneer de vers gedrukte ‘Robbedoes’ werd afgeleverd. Jijé, die later met ‘Robbedoes en Kwabbernoot’, ‘Don Bosco’ en ‘Christoffel Columbus’ vergelijkbare succesreeksen op de markt zou zetten, brak in de herfst van 1945 met Doisy. Onenigheid over de verdeling van de auteursrechten zou hieraan ten grondslag hebben gelegen. Een aantal jaren later zou Jijé met andere scenarioschrijvers de serie ‘Jan Kordaat’ voortzetten. Met dit eerste deel van speurder ‘Jan Kordaat’ verblijdt uitgeverij Scratch veel lezers, die ooit de moed hadden opgegeven nog eens in het bezit te komen van voornoemde avonturen. Researchwerk door tientallen ingewijden heeft ervoor gezorgd dat deze uitgave zo fenomenaal kon worden uitgebracht door uitgeverij Scratch! Met als gevolg dat er door de liefhebbers van deze jongensboekachtige stripverhalen nu wordt uitgekeken naar vervolgdelen van ‘Jan Kordaat’. Een gevolg dat de uitgever als muziek in de oren moet klinken! Koos Schulte