Friese circulaire economie goed voor mens en milieu

FRYSLAN - De Vereniging Circulair Friesland wil samen met Friese organisaties een impuls geven aan de circulaire economie. Dit zorgt voor nieuwe bedrijvigheid en meer werkgelegenheid.

In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt. De Vereniging Circulair Friesland organiseert projecten en activiteiten. Daarnaast zorgt de vereniging voor promotie en verspreiding van de circulaire economie in Fryslân. Hiervoor ontvangt zij € 100.000 subsidie van de provincie Fryslân. Circulair Friesland zorgt voor een duurzame en circulaire economie. Dit doen ze door te werken met een actieplan en icoonprojecten binnen vijf clusters. Deze clusters zijn circulaire landbouw, circulair plastic, organische reststoffen, bouw van de toekomst en zilt gewild. Meer informatie is te vinden op de website: www.circulairfriesland.frl. Circulaire economie Circulaire economie brengt ondernemers veel kansen. Zo kunnen ondernemers meer samenwerken. Ook is er meer innovatie, minder gebruik van grondstoffen en minder afval. Anders dan op dit moment, want nu worden grondstoffen vaak omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden weggegooid en vernietigd. De provincie Fryslân werkt aan een toekomstbestendige economie waarin het Friese mkb kan innoveren en groeien. Zo kunnen bedrijven snel inspelen op veranderingen in de economie. Circulaire economie richt zich hierop door het sluiten van kringlopen, het stimuleren van bedrijvigheid en het creëren van werkgelegenheid. Wurkje mei Fryslân Het project wordt gefinancierd vanuit Wurkje mei Fryslân, hét economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fryslan.frl/wurkje.