Voorlopige voorziening AZC afgewezen

Balk - De voorlopige voorziening voor het AZC is afgewezen. Dat betekent dat de bouw gewoon verder mag gaan. Met deze afwijzing is ook een aantal bezwaren afgewezen. Nagekomen bezwaren zullen nog beoordeeld worden. Dit zegt burgemeester Fred Veenstra.

Veenstra is blij dat de voorlopige voorziening is afgewezen. ‘Dat betekent dat we ons werk in ieder geval goed hebben gedaan, dat onze onderbouwing juist was.’ Ondertussen wordt er volgens hem druk gewerkt om de semi-permanente woningen neer te zetten. ‘Rond de vakantie zijn ze klaar en verwachten we de eerste bewoners. Daarna zal het aantal nieuwe mensen rap opgevoerd worden naar 500.’

Locatiemanager

Er is inmiddels een locatiemanager aangesteld door het COA. ‘Die is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt en dat de opvang goed geregeld wordt. Het gaat om een ervaren persoon, we hebben er alle vertrouwen in dat alles goed loopt. Intern is alles in orde volgens de burgervader. Waar de inschrijvingen van de nieuwe bewoners gaan plaatsvinden, weet hij niet. Ook van het onderzoeksrapport waar de familie de Winter om heeft gevraagd heeft hij geen weet. Zij wilden door middel van een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) het rapport in handen krijgen waaruit zou blijken dat hun bedrijf niet wordt gehinderd door het AZC. Dat rapport bleek er niet te zijn, maar de periode werd wel uitgesteld. Veenstra heeft geen idee waarom dat is. ‘Maar ik heb wel een aantal keren telefonisch contact met ze gehad en gevraagd wat we voor ze kunnen doen als ze de overlast krijgen die ze vrezen. Maar ze wilden die ontmoeting niet, ze gaan de juridische weg inslaan. Niettemin hoop ik wel dat ik nog een keer een kop koffie met ze kan gaan drinken en zaken met ze kan bespreken.’

Over de samenstelling van de asielzoekers die naar Balk komen heeft Veenstra nog geen gegevens. Dat is te vroeg. ‘Maar als er minder dan 40 procent gezinnen komen, zullen we terug gaan naar de gemeenteraad.’ Ook over de nationaliteiten weet Veenstra niets. ‘Dat hangt van het moment af en daar gaan wij ook niet over.’ Wie er ook mogen komen, Veenstra vindt dat we als land de opdracht hebben om solidair te zijn met mensen die in de problemen zitten. Veel burgers vinden dat volgens hem ook, want er hebben zich al heel veel mensen ingeschreven die willen helpen met activiteiten en taallessen.

Veiligheid

Over de veiligheid maken burgers zich altijd bang als er een AZC aanstaande is. ‘Het COA maakt gebruik van 24-uurs bewaking op het centrum. Bovendien heeft de politie formeel recht op 1 of 2 extra formatieplaatsen, maar of dat ook extra plaatsen oplevert betwijfel ik. ‘

In juni zal er een bijeenkomst zijn waar de stand van zaken wordt besproken met iedereen. ‘Daar zal het COA ook uitleggen hoe ze alles gaat regelen.’