Nationale Molendag

VEGELINSOORD - De molenaars van de Grevensmolen in Vegelinsoord presenteerden dit weekend de nieuwe folder op Nationale Molendag.

Vanaf Molendag ontvangt iedere bezoeker van Grevensmolen een brochure. Hierin zijn de geschiedenis van de Friese veenpolders en Grevensmolen in woord en beeld beknopt weergegeven. Wethouder Durk Durksz van gemeente De Fryske Marren nam het eerste exemplaar van de nieuwe folder in ontvangst.

Als je kennis neemt van de geschiedenis van de Friese veenpolders, is er met de problematiek rond aardbevingen ten gevolge van aardgaswinning in Groningen niets nieuws onder de zon. De economische betekenis die aardgas nu heeft, had turf toen. Het veen werd weggebaggerd, waarna de plaatselijke bevolking werkloos en in armoede achterbleef op onbruikbaar geworden gronden. De uitdijende wateroppervlaktes vormden een gevaar voor omliggende landbouwgronden. Langdurige discussies over noodzakelijke waterstaatkundige maatregelen volgden, maar er veranderde niets. De veenbazen wilden niets liever dan doorgaan met ongebreidelde turfwinning. Pas na bestuurlijk ingrijpen door de landelijke overheid werden in het midden van de 19 e eeuw de Friese Veenpolders opgericht. De windmolen werd het belangrijkste bemalingsinstrument, ondanks dat de stoommachine elders al zijn intrede had gedaan.

Grevensmolen is in originele en complete staat overgebleven en vertelt dit verhaal. Meer informatie op www.facebook.com/grevensmolen