Twee Erkende Streekproducten uit Rohel

Joure - De certificaten zijn uitgereikt aan een aantal bijzondere ondernemers die allen voedsel produceren met regionale grondstoffen en met oog voor natuur en landschap in de streek.

Steven van der Zee uit Rohel kreeg voor maar liefst twee producten het certificaat, namelijk voor de zogenaamde Rierreljirre en Berenburg Droege Woarst. Deze producten worden gemaakt van scharrelvlees van de Friese veengrond rondom zijn boerderij.

elmer Albada uit Sondel sinds vorig jaar heerlijke biologische asperges. Uniek is de bewerking van het land, dat veelal met een paard wordt gedaan. Als geboren Gaasterlander wil Jelmer graag de streek weer op de ‘menukaart’ zetten, de asperges heten daarom Gaast’sperges omdat ze op een gaast verbouwd worden. De Farmily aardappel van het familiebedrijf de Vries uit Harich liggen inmiddels al in tientallen restaurants en supermarkten in het Friese Meren gebied. Deze aardappelen worden op het bedrijf geschild en verpakt, maar ze kunnen ook ongeschild gekocht worden door particulieren. Mooi is ook dat de varkens en kippen vervolgens van de aardappelschillen mogen smullen. Er werd niet alleen groente gecertificeerd, maar ook vlees kwam aan bod. Bas Oosterbaan van Sâlt en Zucherro kreeg het predikaat uitgereikt voor zijn gerookte ganzenborst, een ware wild delicatesse veelal geschoten in de Workumerwaard.

Het proces om tot deze nieuwe certificeringen te komen wordt ondersteund door de Provincie Fryslân. Gedeputeerde Johannes Kramer was daarom aanwezig om de certificaten uit te reiken. Ook hij onderstreepte het belang van lokale voedselproductie en consumptie en vond het bemoedigend om te zien hoeveel jonge ondernemers hierin hun steentje bijdragen.

Tijdens het diner werden de gecertificeerde producten, alsmede producten die in mei 2015 al een certificaat kregen, geproefd. Zo konden de deelnemers van het diner ook genieten van de echte Koudumer bloemkool van Kwekerij Trimpe en van wijn van Thabor. Tijdens het diner vertelden initiatiefnemers van de Streekboer, Zelfoogsttuin Us Hof en Us Iten Coöperatie over hun toekomstplannen. Producten die worden gecertificeerd door Stichting de Marren moeten niet alleen voldoen aan de voorwaardes die gesteld zijn vanuit het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct, maar van de ondernemers wordt ook een duurzame bedrijfsvoering verwacht.